Career

Be at the front seat of innovation today.

AnyMind Group tập hợp nhân tài từ nhiều thị trường và nền tảng khác nhau. Mỗi người đều mang trong mình chuyên môn và nét độc đáo riêng. Chúng tôi mong muốn xoá bỏ mọi rào cản trong kinh doanh. Sứ mệnh này cũng được thể hiện qua 5 giá trị mà chúng tôi luôn theo đuổi - Be Open, Be Bold, Move Faster, Stay Updated và Achieve Together. Hãy bắt đầu hành trình của bạn với AnyMind Group.

Change your future with us

Product Development

Bộ phận Kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong công ty - chịu trách nhiệm phát triển toàn bộ các sản phẩm công nghệ của AnyMind Group.

D2C Solutions

Chúng tôi hỗ trợ và cung cấp các công cụ cho cá nhân và doanh nghiệp bao gồm các nền tảng cho sản xuất, thương mại điện tử và hậu cần.

Influencer Marketing

Tại AnyTag, chúng tôi luôn tìm cách thúc đẩy ngành Influencer Marketing. Có rất nhiều vị trí chúng tôi đang tìm kiếm như AnyTag sales, client servicing, và influencer marketing strategists

Creator Growth

Mạng lưới AnyCreator hỗ trợ influencer và content creator vươn tầm thế giới. Bộ phận bao gồm các vị trí như creator acquisition, creator consultation, production và editing

Publisher Growth

Bộ phận Publisher Growth làm việc với các nhà xuất bản web và mobile trên toàn khu vực. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nền tảng độc quyền, AnyManager cũng như các giải pháp giúp tối ưu doanh thu. Bộ phận bao gồm các vị trí như publisher consultants, publisher strategists và optimization.

Digital/Mobile Marketing

Chúng tôi cung cấp cho các khách hàng của AnyDigital nền tảng công nghệ và hỗ trợ tốt nhất. Bộ phận bao gồm các vị trí advertiser sales/ consultants, client servicing, advertising strategists, creative.

Creative

Bộ phận Creative hỗ trợ marketer và influencer phát triển nội dung. Các vị trí bao gồm creative, copywriting, graphic design và video production

Corporate

Bộ phận Corporate bao gồm các phòng ban như tài chính kế toán, hành chính nhân sự, pháp chế, sales, marketing và truyền thông.