Career

Be in the front seat of innovation today.

Đội ngũ AnyMind Group được xây dựng bởi những cá nhân tới từ nhiều thị trường và nền tảng đa dạng, mỗi người mang tới những chuyên môn địa phương độc đáo của họ cho nhóm. Chúng tôi tập trung vào việc mang lại "Tăng trưởng cho mọi người" thông qua cam kết, tốc độ và khả năng thích ứng. Hành trình của bạn với chúng tôi sẽ bắt đầu từ đây

Change your future with us

Product Development

Bộ phận Sản phẩm và Kỹ thuật là xương sống của công ty - chịu trách nhiệm cho toàn bộ công nghệ thúc đẩy các doanh nghiệp của AnyMind Group trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Creative

Bộ phận Creative giúp các marketer và influencer giải phóng khả năng kể chuyện của họ thông qua những nội dung mạnh mẽ đầy cảm hứng. Các vị trí bao gồm creative, copywriting, graphic design và video production

AdAsia for Advertisers

Bộ phận Advertiser thúc đẩy sự phát triển của các khách hàng làm việc với AdAsia bằng cách cung cấp những công nghệ, nguồn lực và sự hỗ trợ bậc nhất. Vị trí bao gồm Advertiser Sales và Tconsultants, client service, advertising strategist, creative và nhiều hơn thế nữa.

AdAsia for Publishers

Bộ phận Publisher cung cấp cho khách hàng publisher của AdAsia các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của các tài nguyên online. Vị trí bao gồm trở thành nhà tư vấn publisher, chiến lược gia của publishers và tối ưu hóa.

CastingAsia - Influencer marketing

Tại CastingAsia, chúng tôi đang tìm cách thúc đẩy sự phát triển của ngành Influencer Marketing đầy thú vị. Bạn có thể tìm thấy vị trí cho mảng dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng của CastingAsia, trở thành chiến lược gia về Influencer Marketing và nhiều hơn nữa tại đây

CastingAsia Creators Network

Mạng lưới CastingAsia Creators Network mong muốn trao sức mạnh cho các influencer và content creator vươn tầm thế giới. Có rất nhiều các vị trí tại đây bao gồm chiêu mộ creator, tư vấn, sản xuất, dựng và nhiều hơn nữa

TalentMind - HR Tech

TalentMind muốn trao sức mạnh cho các chuyên gia HR với một bộ công cụ mạnh mẽ để mang lại hiệu quả cao hơn. Truy cập tất cả các vị trí của TalentMind tại đây

Corporate

Các bộ phận công ty là nền tảng của AnyMind Group, và bao gồm các đội ng về tài chính, nhân sự, hoạt động của công ty, các sáng kiến ​​chiến lược và truyền thông.