Career

Be at the front seat of innovation today.

Nhóm AnyMind Group bao gồm các cá nhân trên nhiều thị trường và nền tảng khác nhau, mỗi người đều mang chuyên môn địa phương độc đáo của họ cho nhóm. Chúng tôi tập trung vào việc mang lại Make every business borderless bằng cách Be Open, Be Bold, Move Faster, Stay Updated và Achieve Together. Hành trình của bạn với chúng tôi bắt đầu từ đây.

Change your future with us

Product Development

Bộ phận Sản phẩm và Kỹ thuật là xương sống của công ty - chịu trách nhiệm cho toàn bộ công nghệ thúc đẩy các doanh nghiệp của AnyMind Group trong các ngành công nghiệp khác nhau.

D2C Solutions

Chúng tôi cung cấp các công cụ và hỗ trợ tích hợp cho các cá nhân và doanh nghiệp bao gồm các nền tảng cho sản xuất, thương mại điện tử và hậu cần.

Influencer Marketing

Tại AnyTag, chúng tôi đang tìm cách thúc đẩy sự phát triển của ngành Influencer Marketing đầy thú vị. Bạn có thể tìm thấy vị trí cho mảng dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng của AnyTag, trở thành chiến lược gia về Influencer Marketing và nhiều hơn nữa tại đây

Creator Growth

Mạng lưới AnyCreator mong muốn trao sức mạnh cho các influencer và content creator vươn tầm thế giới. Có rất nhiều các vị trí tại đây bao gồm chiêu mộ creator, tư vấn, sản xuất, dựng và nhiều hơn nữa

Publisher Growth

Bộ phận Publisher cung cấp cho khách hàng publisher của AnyManager các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của các tài nguyên online. Vị trí bao gồm trở thành nhà tư vấn publisher, chiến lược gia của publishers và tối ưu hóa.

Digital/Mobile Marketing

Bộ phận Advertiser thúc đẩy sự phát triển của các khách hàng làm việc với AnyDigital bằng cách cung cấp những công nghệ, nguồn lực và sự hỗ trợ bậc nhất. Vị trí bao gồm Advertiser Sales và Tconsultants, client service, advertising strategist, creative và nhiều hơn thế nữa.

Creative

Bộ phận Creative giúp các marketer và influencer giải phóng khả năng kể chuyện của họ thông qua những nội dung mạnh mẽ đầy cảm hứng. Các vị trí bao gồm creative, copywriting, graphic design và video production

Corporate

Các bộ phận công ty là nền tảng của AnyMind Group, và bao gồm các đội ng về tài chính, nhân sự, hoạt động của công ty, các sáng kiến ​​chiến lược và truyền thông.