Products

Grow Your E-commerce Business

 • About AnyShop

  Enable individuals and businesses for borderless e-commerce creation, operation and expansion

  Tiếp cận các công cụ và hỗ trợ phù hợp, thúc đẩy sự tăng trưởng doanh số đang tăng chậm, hiểu sâu hơn về các đối tượng hoặc tăng hiệu quả marketing.

  AnyShop
 • Built with Shopify, enhanced by AnyMind

  Infrastructure for effective e-commerce

  Nền tảng của cửa hàng online được xây dựng dựa trên Shopify, chúng tôi kết hợp các sản phẩm và tích hợp của riêng mình để cung cấp cho bạn một nền tảng bán hàng online hiệu quả.

  • Hỗ trợ xây dựng và vận hành bước đầu nhanh chóng và chất lượng cao
  • Tích hợp với AnyFactory, AnyCreator và AnyManager
  • Tiếp cận thị trường riêng của Shopify
  Built with Shopify, enhanced by AnyMind
 • Supercharge your digital presence

  Supercharge your digital presence

  Tiếp cận các platforms như AnyManager và AnyCreator để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web và hiểu khách hàng sâu sắc hơn.

  • Công cụ và hỗ trợ quy trình trên social media
  • Phân tích trang web để cải thiện trải nghiệm người dùng
  • Chuyển đổi trang web cho đối tượng ưu tiên thiết bị di động
  Supercharge your digital presence
 • Local and cross-market expertise

  Local and cross-market expertise

  Làm việc với hàng nghìn thương hiệu trên khắp khu vực, chúng tôi hiểu rằng những gì ứng dụng được tại địa phương và khu vực, đưa đến tầm nhìn và chiến lược độc đáo cho sự phát triển thương mại điện tử của bạn.

  • Chuyên môn tại thị trường địa phương và các thị trường chéo
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  • Bố cục trang web cập nhật theo xu hướng tập trung vào UX
  Local and cross-market expertise
 • Logistics and customer support

  Logistics and customer support

  Thúc đẩy các giải pháp bổ sung như lưu trữ và sắp xếp kho, và hỗ trợ khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ

  • Hỗ trợ hoàn thành đến cùng
  • Giải pháp thương mại điện tử end-to-end
  Logistics and customer support
E-commerce Growth