Product / AnyAI

Nền tảng Sử dụng Dữ liệu và AI

AnyAI là một nền tảng AI tích hợp để thu thập, hiển thị và sử dụng dữ liệu thương hiệu để xây dựng các quy trình kinh doanh cho kỷ nguyên AI.

view site

AnyAI

FEATURE

Hạ tầng AI tích hợp cho doanh nghiệp

 • Connectors

  Một hạ tầng dữ liệu kết nối với hơn 40 nguồn dữ liệu khác nhau và tự động xử lý. Cũng hỗ trợ tích hợp và quản lý dữ liệu tùy chỉnh.

  Connectors
 • Assistant

  Nhận câu trả lời ngay lập tức. Chỉ cần trò chuyện và đặt câu hỏi để nhận thông tin cần thiết, và AI sẽ tìm kiếm và tóm tắt thông tin để trả lời câu hỏi của bạn.

  Assistant
 • Dashboard

  Xem các chỉ số KPI của công ty bất cứ lúc nào với khả năng tùy chỉnh chi tiết. Nhanh chóng phát hiện ra các trường hợp bất thường, thay đổi và vấn đề chỉ bằng một cái nhìn.

  Dashboard
 • GenAI Solutions

  Một loạt các giải pháp công nghệ AI đột phá, như việc tạo ra các người đảm nhiệm ảo AI, sắp xếp dữ liệu và tự động hóa phân tích.

  GenAI Solutions

Tìm hiểu thêm về AnyAI