Products

Influencer Marketing Platform

 • About AnyTag

  Enabling marketers and businesses for borderless influencer marketing and social media marketing

  AnyTag là một trong những nền tảng marketing cho influencer toàn diện nhất trên thị trường , cung cấp một nền tảng tích hợp để marketing cho influencer và phân tích truyền thông xã hội. Nền tảng này cho phép khám phá, kích hoạt, quản lý, theo dõi và xác định các chiến dịch marketing influencer trong thời gian thực, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về các cơ hội truyền thông xã hội cho thương hiệu của bạn.

  AnyTag
 • Campaign Management

  Campaign management

  Dễ dàng quản lý mọi phần của quy trình chiến dịch tiếp thị influencer bao gồm lựa chọn lọc influencer, trao đổi, gửi mẫu, quản lý bài đăng, theo dõi bài đăng, báo cáo thời gian thực và phân tích các chiến dịch trong quá khứ.

  • Dễ dàng quản lý tiến độ chiến dịch
  • Quản lý trạng thái của influencer
  • Báo cáo thời gian thực tế
  • Phân tích các chiến dịch trước đây
  Campaign Management
 • Influencer database

  Influencer database

  Phạm vi dữ liệu của AnyTag cung cấp cho bạn quyền truy cập tất cả influencer trên khắp châu Á và hơn thế nữa. nhìn chi tiết / sâu sắc hơn về dữ liệu như hạng mục influencer, người theo dõi, phạm vi tiếp cận ước tính và tỷ lệ tương tác để tối ưu hóa các tính năng marketing influencer

  • Dữ liệu của người theo dõi
  • Xuất dữ liệu
  • Lịch sử campaign performance của influencer
  • Quản lý influencer
  Influencer database
 • Report

  Report

  Theo dõi tự động và báo cáo thời gian thực các bài đăng campaigns của influencer

  • Báo cáo thời gian thực
  • Tải xuống báo cáo được điền tự động
  • Hỗ trợ KPI các chiến dịch kéo dài
  Report
 • Social media account analytics

  Social media account analytics

  Tiếp cận sâu hơn các thông tin chi tiết và phân tích về tài khoản mạng xã hội bằng cách liên kết các tài khoản mạng xã hội do thương hiệu của bạn sở hữu và sử dụng những thông tin chi tiết này để đo lường tác động của các marketing campaigns của influencer

  • Bảng điều khiển tích hợp
  • Phân tích cạnh tranh
  • Phân tích hashtag
  • Phân tích người theo dõi
  Social media account analytics
Influencer Marketing Platform