Product / AnyX

Nền tảng quản lý thương mại điện tử

AnyX giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng trên sàn thương mại điện tử thông qua cải thiện hiệu suất công việc và tối ưu dữ liệu.

view site