Solution /

For CREATORS

Cung cấp công nghệ và hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu và sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác thương hiệu, kiếm tiền, phân tích kênh mạng xã hội, phân phối âm nhạc và nhiều khía cạnh khác.

 • Tối Ưu Doanh Thu

  Tối ưu doanh thu từ các nền tảng YouTube và TikTok bằng cách tận dụng cơ sở dữ liệu, phát triển số lượng người theo dõi và hợp tác với thương hiệu.

 • Phân Phối Âm Nhạc

  Phân phối âm nhạc trên hơn 200 dịch vụ phát trực tuyến cả trong và ngoài nước, bảo vệ bản quyền, sản xuất sáng tạo và mở rộng ra nước ngoài.

 • Quản Lý Nhân Tài

  Hỗ trợ toàn diện từ quản lý, gia nhập thị trường nước ngoài, tìm kiếm dự án, v.v. - tối đa hóa tiềm năng của người nổi tiếng, người ảnh hưởng và VTubers trên các nền tảng mạng xã hội.

 • Thương hiệu và Merchandise

  Phát triển thương hiệu và sản phẩm - hỗ trợ lên kế hoạch sản phẩm, sản xuất, phát triển kênh thương mại điện tử, bán hàng, giao hàng và tiếp thị.