Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group thành lập AnyMind LLM Lab nhằm nghiên cứu triển khai mô hình ngôn ngữ lớn vào các nền tảng của công ty

Công ty dự kiến sẽ triển khai công nghệ liên quan đến LLM vào các nền tảng quản lý thương mại điện tử, tiếp thị người ảnh hưởng và tương tác với khách hàng của công ty

AnyMind Group, doanh nghiệp cung cấp công nghệ hỗ trợ phát triển thương mại, công bố thành lập nhóm nghiên cứu nội bộ AnyMind LLM Lab, nhằm nghiên cứu triển khai các công nghệ liên quan đến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào các nền tảng của công ty như AnyX (nền tảng quản lý thương mại điện tử), AnyTag (nền tảng tiếp thị người ảnh hưởng) và AnyChat (nền tảng thương mại đối thoại).

LLM phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây, với sự bùng nổ của ChatGPT, sự kết hợp của GPT-4 và AI nhằm tận dụng AI để học hỏi ngôn ngữ, tạo câu, trả lời câu hỏi và dịch thuật.

AnyMind LLM Lab sẽ tập trung nâng cao và phát triển giá trị các nền tảng của công ty bằng cách kết hợp toàn bộ dữ liệu của các hoạt động tiếp thị, thương mại điện tử và hậu cần, với các dịch vụ liên quan đến LLM. AnyMind Group có kế hoạch chỉ sử dụng liên kết API với các nền tảng của công ty theo các điều khoản và điều kiện của OpenAI và không sử dụng thông tin của khách hàng.

Công ty có kế hoạch nghiên cứu và triển khai LLM theo các góc độ sau:

  • Triển khai và xác minh LLM trên từng nền tảng do công ty phát triển
  • Khám phá cơ hội phát triển sản phẩm và cơ hội kinh doanh mới bằng cách sử dụng LLM
  • Khám phá các cơ hội để tối ưu hóa doanh thu thương mại điện tử và lợi nhuận cận biên của khách hàng bằng cách liên kết các dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như dữ liệu bán hàng và vận chuyển
  • Hỗ trợ khách hàng tối ưu hiệu quả thu hút khách hàng mới và giá trị vòng đời
  • Tận dụng dữ liệu văn bản, hình ảnh, và các phương pháp phân tích dữ liệu khác cho tiếp thị có ảnh hưởng

Về việc thành lập AnyMind LLM Lab, Ryuji Takemoto, Giám đốc điều hành phát triển sản phẩm, AnyMind Group, cho biết: “GPT-4 dự kiến sẽ phát triển trong tương lai và đây là công nghệ phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng bằng cách nghiên cứu và phát triển LLM, chúng tôi có thể tạo ra các tác động đáng kể cho khách hàng của mình. Dự án này sẽ tăng cường sự hợp tác của đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi trên khắp châu Á và mở rộng giá trị mà chúng tôi có thể cung cấp.”

Latest News