Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

E-commerce & D2C

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Nền tảng AnyX mở rộng hỗ trợ dữ liệu từ Yahoo! JAPAN Ads

Yahoo! JAPAN Ads là nền tảng quảng cáo thứ 4 được tích hợp bên cạnh Google Ads, Meta Ads và TikTok Ads.

AnyMind Group [TSE:5027], công ty công nghệ về chuỗi cung ứng doanh nghiệp, thông báo nền tảng quản lý thương mại điện tử AnyX, mở rộng hỗ trợ dữ liệu từ Yahoo! JAPAN Ads.

Theo đó, người dùng AnyX có thể quản lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads và TikTok Ads, cùng với Yahoo! JAPAN Ads, cũng như dữ liệu từ các kênh thương mại điện tử, hậu cần và chăm sóc khách hàng. Dữ liệu có thể được truy cập theo chiến dịch, nhóm quảng cáo (ad group), bộ quảng cáo (ad set), từ khóa, từ đó đưa ra phân tích sâu về hiệu suất quảng cáo từ nhiều góc độ và chỉ số khác nhau bao gồm chi phí quảng cáo, số lần hiển thị, chi phí mỗi 1000 lượt hiển thị (CPM), số lần nhấp chuột, tỷ lệ nhấp chuột (CTR), chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC), chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, chi phí trên mỗi chuyển đổi (CPA).

Việc thống nhất dữ liệu từ các nền tảng bên ngoài vào AnyX giúp mở rộng phạm vi so sánh và khả năng phân tích các chỉ số cho mỗi kênh bán hàng và sản phẩm, từ đó tạo điều kiện cho việc ra quyết định và tối ưu hóa các hoạt động thương mại điện tử một cách nhanh chóng và chính xác.

anyx yahoo ad report metrics

Latest News