Product / AnyShop

การสนับสนุนที่ครบวงจรเพื่อสร้างและจัดการเว็บไซต์ของแบรนด์

ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือช่วย ที่ทีมของเราจะช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ของแบรนด์ สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ทุกขนาด และทุกหมวดหมู่ รวมถึงการโยกย้ายเว็บไซต์ การต่ออายุเว็บไซต์ หรือการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ด้วย

view site

AnyShop

FEATURE

การสนับสนุนไปยังอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ และดูแลเรื่องการขายไปยังต่างประเทศ

 • การพัฒนาเว็บไซต์ brand.com ที่ให้บริการครบวงจร

  การสนับสนุนตั้งแต่การพัฒนาข้อกำหนดไปจนถึงการออกแบบ UI/UX ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ การสนับสนุน Headless Commerce และการรวมระบบชำระเงิน

  การพัฒนาเว็บไซต์ brand.com ที่ให้บริการครบวงจร
 • ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Shopify

  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Shopify ทีมของเราสามารถสนับสนุนความต้องการที่หลากหลายเกี่ยวกับบริการบน Shopify

  ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Shopify
 • การจัดการร้านค้า

  การสนับสนุนสำหรับเว็บไซต์ brand.com และตลาดออนไลน์ รวมถึงการดำเนินการร้านค้าและการเข้าถึงลูกค้า ไปจนถึงการสนับสนุนด้านการขนส่ง

  การจัดการร้านค้า
 • การสนับสนุนด้านอีคอมเมิร์ซระหว่งประเทศ

  ทีมท้องถิ่นของเราสามารถสนับสนุนในการแปลภาษา การจัดวางสินค้าหน้าร้าน และการโฆษณา โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละพื้นที่

  การสนับสนุนด้านอีคอมเมิร์ซระหว่งประเทศ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AnyShop