Solution /

For PUBLISHERS

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเติบโตรอบด้านสำหรับผู้จัดพิมพ์เว็บและแอปพลิเคชัน ตั้งแต่การกำไรและการพัฒนาไปจนถึงการได้รับผู้ชม การเก็บรักษาและการขยายตัวไปยังต่างประเทศ

 • การเพิ่มรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  เราช่วยผู้จัดพิมพ์เพิ่มรายได้ได้มากที่สุดผ่านเครือข่าย PMP ของเราพร้อมกับการนำมาใช้และการผสมผสานกับเทคโนโลยีล่าสุดอย่างรวดเร็ว

 • การตลาด

  ใช้คุณสมบัติเพื่อปรับปรุงการจัดอันดับในเครือข่ายค้นหาและร้านแอปพลิเคชัน และทีมที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์และการวิเคราะห์เกี่ยวกับ UI/UX และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รวมถึงการสนับสนุนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

 • การปรับปรุงเว็บ

  คุณสมบัติที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มรายได้โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านเว็บและการเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานไซต์

 • การปรับปรุงแอปพลิเคชัน

  ลดการนำมือในการนำ SDK เดียวสำหรับการพัฒนาตลาดโฆษณา ปรับปรุงโปรโมชั่นในประเทศและต่างประเทศ และเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าลูกค้าของท่านที่สุดในทุกๆ ด้าน