People

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

#AnyMindJourney: สุธิดา พิศาลสันต์ (จ๋า) รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำประเทศไทย

การเดินทางก่อนจะมาถึงวันนี้?

ก่อนที่จะมาร่วมงานที่ AnyMind จ๋าทำงานในแวดวงการตลาดในรูปแบบเดิม ๆ เช่น งานเกี่ยวกับสื่อ อีเว้นท์ และประชาสัมพันธ์ โดยเป็นในรูปแบบออฟไลน์ทั้งหมด แต่ข้อดีคือ มันทำให้เราได้มีพื้นฐานในความเข้าใจการเติบโตของการตลาด ก่อนที่จะได้มีโอกาสทำงานในด้านดิจิทัล

การตลาดดิจิทัลเป็นสิ่งใหม่ที่เราตั้งใจอยากจะเรียนรู้และท้าทายตัวเอง และตัดสินใจร่วมงานที่ AnyMind โดยเริ่มต้นจากระดับจูเนียร์ที่สุด คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เราได้เรียนรู้ทุกอย่างในงานที่ต้องทำ และค่อย ๆ พัฒนาตัวเองจนได้ขึ้นเป็นหัวหน้าทีมในปัจจุบัน เรารู้สึกโชคดีมากที่ได้ทำงานที่นี่ อย่างที่ทุกคนเห็น โลกของสื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เราได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์มากมายจากบริษัท และก็ยังคงต้องปรับปรุงและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ AnyMind เป็นบริษัทที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เราสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา

สิ่งที่ช่วยให้คุณมาถึงจุดนี้ และอะไรคือคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า AnyMind เป็นส่วนช่วยสำคัญให้จ๋าได้พัฒนาตัวเอง บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและอยู่บนมุมมองของแนวโน้มโลกใหม่ ๆเสมอ และส่วนตัวเป็นคนวที่ชอบความท้าทายและมีความทะยาน เราได้มีโอกาสที่จะอยู่กับบริษัทนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเริ่มตั้งแต่บริษัทยังเป็นรูปแบบสตาร์ทอัพ – ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในในปีที่สองของการดำเนินงาน ได้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกมาตลอด

สิ่งที่จ๋าชอบใน AnyMind คือ การเน้นที่ตัวบุคคลมากกว่าอายุ สัญชาติ หรือเพศ เรามีวัฒนธรรมที่ทุกคนเปิดกว้างสำหรับความแตกต่าง: เราสามารถแสดงความคิดเห็นของเราเองได้ และหากเราไม่เห็นด้วยกับบางสิ่ง สามารถโต้แย้งเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้เสมอ สภาพแวดล้อมนี้ช่วยให้จ๋าได้พัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว โอกาสมีอยู่มากมายที่นี่ เพียงแค่เราคุณมุ่งมั่นและกล้าแสดงออกในการเป็นตัวเอง

สิ่งที่ส่งเสริมให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานให้สำเร็จมากขึ้น และอะไรคือปรัชญาในการทำงานที่นี่?

“การวางตัวเองไว้ในจุดที่เราอยากจะไปให้ถึง” เป็นหลักการของจ๋า ไม่เพียงแต่ในสถานที่ทำงานเท่านั้น แต่เป็นแนวคิดในชีวิตของตัวเองเช่นกัน เพราะเราเชื่อว่าการรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำให้เราเข้าใจและชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร เมื่อเป้าหมายถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ผลลัพธ์จะออกมาดี เราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรและคิดหาวิธีในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Latest News