Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Influencer Marketing

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group ผูกพันการตลาดผู้มีอิทธิพลกับการตลาดแอปพลิเคชันด้วยการเปิดตัว AnyTag Performance for Apps

AnyTag Performance for Apps เป็นโซลูชันการตลาดผู้มีอิทธิพลที่เน้นผลการทำงานสำหรับผู้ตลาดแอปพลิเคชันบนมือถือ นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและผู้จัดพิมพ์แอปพลิเคชันบนมือถือ

AnyMind Group, บริษัทเทคโนโลยีสำหรับซัพพลายเชนธุรกิจ ประกาศวันนี้ถึงการเปิดตัว AnyTag Performance for Apps เพื่อผูกพันการตลาดผู้มีอิทธิพลที่เน้นผลการทำงานกับการตลาดแอปพลิเคชันบนมือถือ

โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการตลาดผู้มีอิทธิพลของ AnyMind Group ที่ชื่อ AnyTag, ผู้ตลาดแอปพลิเคชันบนมือถือ, นักพัฒนาแอปพลิเคชัน และผู้จัดพิมพ์แอปพลิเคชัน ตอนนี้สามารถใช้แบบจำนวนผู้ใช้งานแอปเป็นตัววัดผลหลักสำหรับแคมเปญการตลาดผู้มีอิทธิพลได้แล้ว

ผู้ใช้ AnyTag ยังสามารถค้นพบและเลือกจากเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลมากกว่า 610,000 คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) และทั่วโลก เพื่อร่วมมือกับแคมเปญการตลาดแอปพลิเคชัน ในทางกลับกัน ผู้มีอิทธิพลและผู้สร้างเนื้อหาสามารถเข้าร่วมแคมเปญการตลาดผู้มีอิทธิพลผ่านแพลตฟอร์มสร้างความเจริญของผู้สร้างเนื้อหาของ AnyMind Group ที่ชื่อว่า AnyCreator

กับการเพิ่มขึ้นของ “จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการใช้งานมือถือต่อวันต่อผู้ใช้” ในตลาดเช่น อินโดนีเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, อินเดีย, ญี่ปุ่น และจีน และการพัฒนาเทคโนโลยีการตลาดผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการบ่งบอกผลการใช้เงินในการตลาดผู้มีอิทธิพล การตลาดผู้มีอิทธิพลได้เป็นช่องทางเพิ่มเติมสำหรับผู้ตลาดแอปพลิเคชันบนมือถือ, นักพัฒนา และผู้จัดพิมพ์ในการส่งผลตอบแทนที่สามารถวัดได้

นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของบุคคลออนไลน์ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและส่งผลให้เกิดการขายสำหรับแบรนด์ที่พวกเขาร่วมมือกับ หรือที่ AnyMind Group เรียกว่า eSOLs (e-Selling Opinion Leaders) ได้สร้างกลุ่มของผู้มีอิทธิพลใหม่สำหรับผู้ตลาดใช้เป็นแหล่งสำหรับ – ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลักดันผลลัพธ์ธุรกิจผ่านเนื้อหาที่พวกเขาสร้างขึ้น – ทำให้การตลาดผู้มีอิทธิพลกลายเป็นเทคนิคการตลาดที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน

เกี่ยวกับการเปิดตัว AnyTag Performance for Apps, Kosuke Sogo, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งของ AnyMind Group กล่าวว่า: “เราตอนนี้อยู่ในจุดผลักดันที่น่าตื่นเต้นในการตลาดผู้มีอิทธิพล ที่เราเห็นการรวมร่วมระหว่างการตลาดผู้มีอิทธิพลและคอมเมิร์ซดิจิทัล เป็นการนำเสนอช่วงโอกาสใหม่ในการนวัตกรรมในการตลาดผู้มีอิทธิพล เช่นการผูกพันการตลาดผู้มีอิทธิพลกับการตลาดแอปพลิเคชัน, โอกาสในการบ่งบอกผลในโซเชียลและคอมเมิร์ซสด, และอื่น ๆ มันขึ้นอยู่กับผู้ขายที่จะนวัตกรรมต่อไปและผู้ตลาดที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้”

คุณลักษณะสำคัญของ AnyTag Performance for Apps

  • โมเดลค่าติดตั้งต่อจำนวนโปรแกรม (CPI) สำหรับการตลาดผู้มีอิทธิพล: ผ่านการวัดผลการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามผลการทำงาน ผู้ตลาดแอปพลิเคชันบนมือถือ, นักพัฒนาแอปพลิเคชัน และผู้จัดพิมพ์แอปพลิเคชันสามารถร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลผ่านโมเดลการร่วมมือที่พึงประสงค์
  • เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ: แคมเปญการตลาดผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานได้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram, Facebook, X, YouTube และ TikTok
  • การเลือกผู้มีอิทธิพลที่ตั้งอยู่บนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาใน AnyTag: โดยใช้ข้อมูลแคมเปญที่สะสมและข้อมูลประสิทธิภาพของผู้มีอิทธิพลแต่ละคน สามารถระบุและเลือกผู้มีอิทธิพลสำหรับแคมเปญการตลาดผู้มีอิทธิพลที่เน้นผลการทำงานได้ และปรับแต่งสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาให้เข้ากับปริมาณการซื้อของผู้ใช้สุดท้าย
  • การตลาดที่เหมาะสมตามประสบการณ์ในการสนับสนุนผู้จัดพิมพ์แอปพลิเคชันทั่วเอเชียแปซิฟิก: ที่ปรึกษาที่อยู่ในตลาดทั่วทั้งภูมิภาคสามารถให้การสนับสนุนในการออกแบบกลยุทธ์แคมเปญและอื่น ๆ อีกมากมาย

Latest News