Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group เปิดตัวแพลตฟอร์มการใช้ข้อมูลและเอไอภายใต้ชื่อ AnyAI

ที่จะมาช่วยให้องค์กรนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเอไอมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ

AnyMind Group [TSE:5027] บริษัทผู้ให้บริการชุดซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันสำหรับการดำเนินธุรกิจ (BPaaS) สำหรับการตลาดอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ได้ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นเอไอ ภายใต้ชื่อ AnyAI บริการใหม่ที่ให้บริการโซลูชั่นจากเอไอที่สามารถปรับแต่งได้ตามจุดประสงค์การใช้งาน โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการตลาดอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีเอไอ เช่น โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมการตลาดและการดำเนินธุรกิจ

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความก้าวหน้าของเอไอ มีความสำคัญอย่างยิ่งกับธุรกิจ โดยเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง สร้างเอกลักษณ์ และเพิ่มความสามารถให้แบรนด์แข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การนำเอไอ มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและเงื่อนไขเฉพาะตัวของแต่ละธุรกิจ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในธุรกิจยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย โซลูชั่น AnyAI จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ ไม่เพียงแค่นำเทคโนโลยีเอไอมาใช้เพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นเรื่องการรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจและเพื่อข้ามผ่านข้อ จำกัดทางด้านภาษาและโดเมนอีกด้วย

การเปิดตัว AnyAI ในครั้งนี้ AnyMind Group พร้อมสนับสนุนการรวมข้อมูลอีคอมเมิร์ซและการตลาดเฉพาะของลูกค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มเฉพาะของ AnyMind Group กับคลังข้อมูลของลูกค้า โดยการผสานข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกัน องค์กรจะสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยสามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกในได้อย่างปลอดภัยภายบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยอย่างสูงสุด

AnyAI depicted

บริการหลักที่นำเสนอผ่าน AnyAI ได้แก่:

  • Connectors: เครื่องมือที่เชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอก โดยแยกข้อมูลทั้งสองส่วนออกจากกันเป็นหมวดหมู่เพื่อนำไปเก็บและจัดรูปแบบ และยังรองรับการป้อนข้อมูลกว่า 40 ประเภท ที่รวมไปถึงไฟล์ PDF ข้อมูลที่เชื่อมโยงนี้จะถูกเชื่อมต่อกับ LLMs ในบริการ Assistant และ Dashboard เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความถูกต้องในการตอบสนอง และการใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • Assistant:ผู้ช่วยเอไอที่จะมาช่วยตอบคำถามผู้ใช้งาน ด้วยกระบวนการค้นหาข้อมูลที่จำเป็น ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำ และรวดเร็ว
  • Dashboard:เครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจที่ใช้เอไอในการช่วยสรุปข้อมูล แดชบอร์ดนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจและแสดง KPI ที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้มองเห็นข้อมูลที่ตีความยาก ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • GenAI Solutions:โซลูชั่นเอไอที่นำระบบแบบจำลอง Diffusion models และเทคโนโลยีการสร้างวิดีโอ มาใช้เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการดำเนินงาน เช่น การสร้างตัวแทนของแบรนด์ (Brand Ambassadors) และการแปลคำอธิบายผลิตภัณฑ์

ด้วยระบบที่สามารถแสดงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกแบบเรียลไทม์ ทำให้ธุรกิจจสามารถสร้างโอกาสและพร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจสามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กร ดังต่อไปนี้

ประโยชน์จาก AnyAI สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กร

  • ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทำความเข้าใจข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดอย่างแม่นยำ และรวดเร็ว ผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ประกอบกับฟังก์ชั่น Assistant ของ AnyAI
  • ผู้จัดการสามารถเร่งกระบวนการตัดสินใจโดยการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากฟังก์ชั่น Assistant ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
  • สมาชิกในทีมและพนักงานใหม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลและกระบวนการเรียนรู้ได้ผ่านฟังก์ชั่น Connectors และ Assistant ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถ ย่นระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล และมีเวลาเพิ่มเพื่อมุ่งเน้นกับงานส่วนอื่น ๆ

การเปิดตัว AnyAI ครั้งนี้ คุณโคสุเกะ โซโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group ได้กล่าวไว้ว่า “AnyAI ได้สะท้อนถึงพันธกิจของเราที่มุ่งให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกไร้พรมแดน ผ่านการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอัจฉริยะอย่าง LLM ที่กำลังได้รับความนิยม AnyAI จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และในฐานะที่เราให้บริการธุรกิจแบบ BPaaS ลูกค้าจะสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และข้อมูลทั่วทั้งซัพพลายเชนของธุรกิจ รวมถึงเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและทีมงานผู้เชี่ยวเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน”

Latest News