Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

บริษัท AnyMind Group ทำการปรับเปลี่ยนชื่อและเชื่อมโยงแบรนด์ผลิตภัณฑ์ AdAsia และ CastingAsia ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมกำหนดวิสัยทัศน์และเปิดเผยแนวทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทอย่างละเอียด

AnyMind Group บริษัทเทคโนโลยีที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ให้กับหลากหลายภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแก่ด้านผู้บริโภคโดยตรง, ด้านการผลิตด้วยระบบคลาวด์, เทคโนโลยีด้านความบันเทิง, เทคโนโลยีด้านการตลาด และ เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการเชื่อมต่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมวางแผนและสร้างฐานแนวทางธุรกิจในอนาคตให้ก้าวไกลและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์โซลูชั่นภายใต้ AnyMind Group เข้าด้วยกัน จากการที่บริษัทได้สร้างผลงานด้วยบริการโซลูชั่นให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทไม่ว่าจะในด้านการตลาด, ด้านความบันเทิง, และด้านการซื้อขายสู่บริโภคโดยตรง ทำให้ AnyMind Group เป็นบริษัทที่สามารถตอบโจทย์ให้กับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กด้วยผลิตภัณฑ์โซลูชั่นตั้งแต่การสร้างแบรนด์, การจัดหาโรงงานผลิตสินค้า รวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปครบถ้วนในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากผลิตภัณฑ์โซลูชั่นที่นักการตลาดหรือผู้ทำธุรกิจสามารถเลือกที่จะใช้บริการเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการที่เฉพาะและตอบสนองต่อธุรกิจแล้ว AnyMind Group ได้ประกาศเปิดตัว AnyShop แพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ พร้อมวางแผนการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อรองรับระบบการขนส่ง AnyLogi ต่อในปีนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งการสร้างและการเตรียมพร้อมโซลูชั่นและระบบต่างๆนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ AnyMind Group กลายเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์โซลูชั่นครบวงจรในที่เดียว (brand enablement platform): ซึ่งเป็นบริษัทที่ช่วยให้แบรนด์ธุรกิจได้เติบโตด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการ

AnyMind Group ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทใหม่ภายใต้อุดมการ์ณ “make every business borderless” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดอุปสรรคในการทำธุรกิจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านระหว่างภูมิภาค, ด้านการทำธุรกิจร่วมกันบนสื่ออนไลน์และออฟไลน์, ด้านการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงบนแพลตฟอร์มและสื่อต่างๆ

ในการพัฒนาครั้งนี้ คุณ Kosuke Sogo ผู้ก่อตั้งและผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท AnyMind Group กล่าวว่า “จากการที่บริษัทได้มีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์และสนันสนุนธุรกิจหลากหลายประเภทอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้เราได้สั่งสมประสบการ์ณและความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะขับเคลื่อนเป็นบริษัทอันดับแรกๆในโลกที่มีแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อโซลูชั่นทุกชนิดเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจอย่างครบวงจรเพื่อความก้าวไกลของธุรกิจอย่างมั่นคง นอกจากนี้เราจะพัฒนาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ให้สามารถเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นของเราเพื่ออุดช่องว่างทางการทำธุรกิจและยังสามารถดำเนินการทำงานอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต สุดท้ายนี้จากหลักปรัชญาของบริษัท Growth for Everyone ทำให้ AnyMind Group ช่วยสร้างและสนับสนุนให้ธุรกิจทุกประเภทสามารถมีฐานแบรนด์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง, มีสินค้าที่มีคุณภาพ, มีการวางแผนทางการตลาดที่ดี และสามารถทำธุรกิจร่วมกันกอย่างง่ายได้ และภายในอนาคตทางเราจะับทุกภูมิภาคไดอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ภายในอนาคตบริษัทจะสร้างระบบรองรับด้านการขายและการสต๊อคสินค้าเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับนักการตลาดและนักธุรกิจที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย”

การปรับเปลี่ยนชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท นอกจากทางบริษัท AnyMind Group ได้ครอบคลุมธุรกิจบนพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียทั้งหมดแล้ว AnyMind Group ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะขยายธุรกิจและเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยังภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากแถบเอเชีย ทาง AnyMind Group จึงตัดสินใจประกาศปรับเปลี่ยนชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษํทซึ่งประกอบด้วย AdAsia (ด้านหมวดโฆษณา), CastingAsia (ด้านการโฆษณาที่มีอินฟลูเอนเซอร์เป็นสื่อ) และ CastingAsia Creators Network (ด้านการจัดการอินฟลูเอนเซอร์) อย่างไรก็ตามฟังก์ชั่นส์การทำงานบนแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นจะยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

CastingAsia becomes AnyTag

CastingAsia แบรนด์หลักอีกแบรนด์ของบริษัท AnyMind Group และยังเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 จะทำการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น AnyTag โดยแพลตฟอร์มนี้แต่เดิมทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 180,000 คนและยังมีระบบฟังก์ชั่นส์การวิเคราะห์, ติดตาม, รวมไปถึงการประมวลกิจกรรมโฆษณาต่างๆที่มีอินฟลูเอนเซอร์เป็นสื่อ.

CastingAsia Creators Network becomes AnyCreator

ในขณะที่ CastingAsia Creators Network เครือข่ายการจัดการด้านอินฟลูเอนเซอร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จะเปลี่ยนชื่อเป็น AnyCreator ซึ่งทางเครือข่ายได้ให้บริการข้อมูลแก่นักสร้างคอนเทนต์และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 1,450 คนทั่วภูมิภาคเอเชีย

AdAsia เป็นแบรนด์ตัวแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่บริษัทได้มีการก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และปัจจุบันได้ให้บริการนักการตลาดและเอเจนซี่ด้านการตลาดมากกว่า 3,000 รายผ่านผลิตภัณฑ์โซลูชั่นภายใต้แบรนด์ AdAsia เช่น AdAsia Digital Platform และ AdAsia Premium Marketplace และ AdAsia360 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้กับนักโฆษณาออนไลน์จำนวน 1,200 รายให้สามารถติดตามและได้รับข้อมูลการโฆษณาได้แบบเรียลไทม์

AdAsia becomes AnyDigital and AnyManager

อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะยกเลิกการใช้แบรด์หลักอย่าง AdAsia โดยผลิตภัณฑ์โซลูชั่นภายใต้ AdAsia อย่าง AdAsia Digital Platform จะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นAnyDigital แทนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ทางบริษัทไยังได้ทำการเปลี่ยนชื่อ AdAsia Premium Marketplace เป็น “Display and Video MArketplace” โดยนักการตลาดสามารถเลือกใช้โซลูชั่นนี้ได้ผ่านทางแพลตฟอร์มของ AnyDigital นอกจากนี้ AnyDigital ยังเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมฟีเจอร์และฟังกชั่นส์ต่างๆเช่น สื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิทัล (DOOH Marketplace) และ Deal Discovery ระบบจัดการพื้นที่สื่ออย่างโฆษณาแบนเนอร์และวีดีโอที่เปิดให้นักการตลาดเข้าถึงระบบด้วยตนเองอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการโฆษณาของ AnyMind Group ได้รับการใช้บริการจากนักโฆษณาผ่านช่องทางบนบราวเซอร์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละเดือนมีจำนวน impressions มากกว่า 118 พันล้านครั้ง โดยผลิตภัณฑ์โซลูชั่นดังกล่าวทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มให้เป็น AnyManagerซึ่งก็คือการรวมตัวกันของโซลูชั่น AdAsia360, FourM360 และ Aqua360 ไว้ด้วยกันนั้นเอง

“ในการที่บริษัทของเรามีเป้าหมายที่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจที่รวบรวมและเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์โซลูชั่นหลากหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกันและมีการวางแผนขยายธุรกิจออกนอกภูมิภาคเอเชียนั้น ทาง AnyMind Group จึงจำเป็นต้องตั้งชื่อผลิตภัณฑ์โซลูชั่นขึ้นมาใหม่เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ด้วยเป้าหมายดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทของเราในอนาคตมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วจากการให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียว” คุณ Sogo ได้กล่าวไว้

Latest News