Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group kết nối các dịch vụ và đổi tên nhánh AdAsia và CastingAsia

Công ty đổi mới sứ mệnh và bật mí kế hoạch trong tương lai

AnyMind Group, là một công ty có những nền tảng và phần mềm trong các ngành quản lí sản xuất trực tiếp đến người tiêu dùng, sản xuất đám mây, giải trí, marketing và nhân sự. AnyMind Group công bố những động thái để kết nối các dịch vụ khác nhau và chuẩn bị để mở rộng hơn trong tương lai.

Kết nối các sản phẩm đa dạng AnyMind Group Sau khi ra mắt, phát triển và mua lại các thương hiệu trên các lĩnh vực về marketing, giải trí và trực tiếp đến người tiêu dùng, AnyMind Group hiện có thể cung cấp cho các doanh nghiệp và cá nhân một giải pháp toàn diện từ xây dựng thương hiệu, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Công ty cũng đã ra mắt dịch vụ thương mại điện tử của mình, AnyShop và có kế hoạch tung ra dịch vụ hậu cần vào cuối năm nay để trở thành một nền tảng hỗ trợ thương hiệu từ đầu đến cuối: một doanh nghiệp cho phép phát triển thương hiệu thông qua bộ sản phẩm độc quyền.

Với mục đích xóa bỏ biên giới và rào cản cho các tổ chức trên khắp các ranh giới địa lý, giữa online và offline, giữa các ngành và giữa các nền tảng và phương tiện, AnyMind Group cũng đã đổi mới sứ mệnh của mình để: “biến mọi doanh nghiệp trở nên không biên giới”.

Về sự phát triển này, Kosuke Sogo, Tổng giám đốc điều hành và đồng sáng lập của AnyMind Group cho biết: “AnyMind Group đã phát triển và thiết lập các dịch vụ mạnh mẽ trên nhiều không gian, chúng tôi hiện đang ở vị trí kết nối các dịch vụ khác nhau của mình để tạo thành một trong những các nền tảng hỗ trợ thương hiệu trên thế giới. Ngoài việc tận dụng các sản phẩm riêng lẻ của chúng tôi, các doanh nghiệp và cá nhân giờ đây có thể khai thác một giải pháp toàn diện để biến dữ liệu được lưu trữ trước đó thành hành động một cách liền mạch. Đúng như triết lý cơ bản của chúng tôi về Sự Phát Triển Cho Mọi Người, giờ đây chúng tôi có thể cho phép các doanh nghiệp và cá nhân trở nên không biên giới, từ thiết lập thương hiệu, tạo sản phẩm, tiếp thị là bán và hoàn thiện.”

Đổi tên các thương hiệu hàng đầu Ngoài ra, AnyMind Group nay đã công bố đổi tên các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo, influencer marekting và quản lý influencer, bao gồm AdAsia, CastingAsia và CastingAsia Creators Network, để chuẩn bị cho việc mở rộng dài hạn ra khỏi châu Á. Tuy nhiên, tất cả các chức năng và dịch vụ của nền tảng sẽ vẫn như cũ.

CastingAsia becomes AnyTag

CastingAsia, một nền tảng và thương hiệu được ra mắt vào tháng 8 năm 2016, cung cấp cho các marketers quyền truy cập vào hơn 180.000 influencers và điểm dữ liệu của influencers để khám phá, kích hoạt, quản lý, theo dõi và xác định các hoạt động tiếp thị của các influencers, với tên và thương hiệu CastingAsia cũng sẽ ngừng hoạt động, được đổi tên thành AnyTag.

CastingAsia Creators Network becomes AnyCreator

CastingAsia Creators Networks là mạng quản lý influencers ban đầu được ra mắt vào tháng 3 năm 2019, cung cấp tài nguyên và dịch vụ cho hơn 1450 người sáng tạo nội dung và influencers độc quyền và không độc quyền trên khắp châu Á và sẽ được đổi tên thành AnyCreator.

Thương hiệu AdAsia được công ty thành lập lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2016 và hiện đang phục vụ hơn 3.000 marketer và marketing agencies, cùng 1.200 publishers trực tuyến thông qua các giải pháp khác nhau bao gồm AdAsia Digital Platform và AdAsia Premium Marketplace cho marketers và AdAsia360 cho publishers.

AdAsia becomes AnyDigital and AnyManager

Thương hiệu AdAsia hiện sẽ ngừng hoạt động, với phần mềm AdAsia Digital Platform được đổi tên thành AnyDigital. Tên AdAsia Premium Marketplace cũng sẽ bị ngừng sản xuất, nhưng sản phẩm vẫn có thể được truy cập thông qua nền tảng AnyDigital với tên gọi “Display and Video Marketplace”, cùng với các tính năng khác bao gồm DOOH Marketplace dành cho quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời và Deal Discovery cho thị trường quảng cáo tư nhân.

Các giải pháp dành cho Publishers của AnyMind Group được sử dụng bởi hơn 1.200 publishers ứng dụng dành cho thiết bị di động và dựa trên trình duyệt đang hoạt động , với tổng số hơn 118 tỷ lần hiển thị hàng tháng. AnyMind Group đã đổi tên và hợp nhất các tên nền tảng publishers: AdAsia360, FourM360 và Acqua360 thành AnyManager.

“Cùng với việc trở thành một nền tảng hỗ trợ thương hiệu từ đầu đến cuối, và kế hoạch dài hạn mở rộng ra ngoài châu Á, chúng tôi đã đổi tên sản phẩm của mình để phù hợp với thương hiệu AnyMind Group rộng lớn hơn và định vị bản thân cho sự phát triển trong tương lai thông qua một thương hiệu thống nhất” Sogo nói.

Latest News