Blog

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

ทีมงาน AnyMind Group ในไต้หวันจุดประกายวัน CSR เพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้สังคม

ทีมงานไต้หวันรวมพลังทำความสะอาดชายหาดชื่อดังบริเวณแนวปะการังเหลาเหมย (Laomei Green Reef)

นอกจากการทำงานในออกฟิศแล้ว เรายังสามารถทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ร่วมกันได้อีกมั้ย? ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2564 ทีมไต้หวันได้จัดตั้ง CSR day ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดให้เป็นวันแห่งการทำความดี และในครั้งที่ผ่านมาทีมงานได้มุ่งหน้าเพื่อไปทำประโยชน์แก่สังคมร่วมกันที่ชายหาดบนชายฝั่งจินซาน

AnyMind Group ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจครบทุกขั้นตอน (End-to-end Commerce Enablement Platform) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อมอบเครื่องมือในการส่งเสริมธุรกิจด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตสินค้าบนระบบคลาวด์ อีคอมเมิร์ซ ตลอดจนการตลาด โลจิสติกส์ และอื่น ๆ โดยนอกเหนือจากการทำธุรกิจแล้ว เรายังทำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย โดยทรัพยากรทางทะเลของไต้หวันมีความอุดมสมบูรณ์มากจึงเป็นเรื่องที่เรายิ่งต้องใส่ใจในการอนุรักษ์เพื่อคงสภาพเดิมไว้ เพราะในปัจจุบันเรามีปริมาณขยะมากกว่า 8,000,000 ตันที่ถูกทิ้งลงทะเลในทุกปี และภายในปี 2568 น้ำหนักของขยะในทะเลทั้งหมดอาจมีมากกว่าน้ำหนักของสัตว์ทะเลทั้งหมดรวมกัน ดังนั้นนอกเหนือจากลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งที่เรายังสามารถทำได้อีกคือการทำความสะอาดเศษขยะพลาสติกที่อยู่ผิดที่ออกไปจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

ทีมงานไต้หวันของเราเลยได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง แนวปะการังเหลาเหมย (Laomei Green Reef) ในการเป็นจุดหมายสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้ โดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิสถานที่นี้จะมีสาหร่ายมาเกาะติดกับแนวปะการังทำให้เกิดเป็นสีเขียวชอุ่มทั่วบริเวณ และทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในไต้หวัน แต่ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเดินทางเข้ามาชื่นชมความสวยงามนี้กลับทิ้งขยะมูลฝอยที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไว้เป็นร่องรอยมากมาย เราจึงเริ่มต้นกิจกรรมวัน CSR ครั้งแรกขึ้นที่เหลาเหมย!
เราเตรียมอุปกรณ์อย่างครบครันทั้งถุงมือ ที่คีบ และถุงขยะ สำหรับลงมือปฏิบัติภารกิจและพบว่าสิ่งปฏิกูลตามชายฝั่งมีทั้งถ่าน ขวดพลาสติกและฝาขวด หลอดพลาสติก ตลอดจนเศษพลาสติกเล็ก ๆ อีกมากมาย ซึ่งของเสียทั้งหมดนี้ต่างเป็นภัยร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล พวกเราจึงได้ทำการกำจัดเศษขยะเหล่านั้นทิ้งไปจนหมด
การทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ทำให้เรารู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ยังทำให้พวกเราได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน ได้รู้จักเพื่อนสมาชิกในทีมมากขึ้น และรู้จักบางคนที่ไม่เคยคุยกันในเวลางาน จากการช่วยกันเก็บสิ่งปฏิกูลด้วยกัน และทำให้พวกเราได้ปฏิบัติตามหนึ่งใน Value ของบริษัทสำเร็จ นั่นคือ “Achieve together” หรือการสำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน
ขอบคุณทีมงานไต้หวันทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและธรรมชาติของเรา!


Latest News