Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group công bố doanh thu Quý 1 năm 2023

AnyMind Group, doanh nghiệp cung cấp công nghệ hỗ trợ phát triển thương mại, công bố kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm tài chính 2023. Vui lòng xem thông tin bên dưới.

  • Công ty giữ nguyên dự báo cả năm do doanh thu, lợi nhuận gộp và thu nhập hoạt động tăng đều đặn
  • Doanh thu đạt 6,56 tỷ Yên, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái (nếu loại trừ tác động của những thay đổi trong phương pháp ghi nhận doanh thu đối với hoạt động kinh doanh của Creator Growth, được triển khai vào năm tài chính 22, thì mức tăng trưởng là 34% so với cùng kỳ năm ngoái), tổng doanh thu lợi nhuận đạt 2,46 tỷ Yên, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • EBITDA điều chỉnh đạt 180 triệu Yên, tăng 164,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lỗ hoạt động giảm từ 148 triệu Yên trong quý 1 năm 2022 xuống 60 triệu yên trong quý 1 năm 2023
  • Tăng trưởng lợi nhuận gộp trên ba đơn vị kinh doanh chính của công ty: Nền tảng Tiếp thị (1,27 tỷ Yên, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái), Nền tảng Partner Growth (770 triệu Yên, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái) và Nền tảng D2C (394 Yên triệu, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái)
  • AnyMind Group cũng đã ký thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phần của công ty hỗ trợ thương mại điện tử PT Digital Distribusi Indonesia

Tham khảo thông tin chi tiết tại trang dành cho các nhà đầu tư (Bản trình bày doanh thu Quý 1 năm 2023; Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023)

Latest News