Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Publisher Growth

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group bổ sung tính năng phân tích Core Web Vitals trên AnyManager

Các nhà xuất bản có tận dụng tính năng này để cải thiện trải nghiệm người dùng

AnyMind Group – nhà cung cấp các giải pháp công nghệ hỗ trợ phát thương mại cho doanh nghiệp, người ảnh hưởng và nhà xuất bản – hôm nay công bố ra mắt tính năng phân tích Core Web Vitals trên AnyManager dành cho các nhà xuất bản web, ứng dụng và thương mại điện tử.

Core Web Vitals là tập hợp các chỉ số thiết yếu giúp đo lường các khía cạnh liên quan đến trải nghiệm người dùng trên trang và được sử dụng như một yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm của Google bắt đầu từ tháng 6/2021.

Thông qua tính năng phân tích Core Web Vitals trên AnyManager, người dùng có thể dễ dàng truy cập dữ liệu và lịch sử Core Web Vitals, bao gồm điểm tổng hợp, Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID), Cumulative Layout Shift (CLS), đối chiếu điểm số với các chỉ số như lượt xem trang, yêu cầu xem trang mỗi phút, người dùng duy nhất (unique user). Tính năng phân tích Core Web Vitals trên AnyManager sẽ được kết nối với Google Analytics. Ngoài ra, các tính năng như cải thiện điểm hiển thị (displaying improvement points) và đề xuất cải tiến (improvement recommendations) sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới.

Hitoshi Maruyama, Giám đốc điều hành Publisher Growth của AnyMind Group cho biết: “Chúng tôi liên tục ra mắt các tính năng mới trên AnyManager nhằm giúp các nhà xuất bản phát triển bền vững. Với tính năng phân tích Core Web Vitals, các nhà xuất bản có thể dễ dàng nâng cao trải nghiệm người dùng, bên cạnh việc cải thiện doanh thu từ quảng cáo.”

Hiện tại, AnyManager cung cấp các tính năng giúp phân tích, kiếm tiền, tương tác với người dùng, tối ưu trang, đồng thời kết nối với hơn 70 nhà cung cấp quảng cáo, từ đó cung cấp cho các nhà xuất bản một nền tảng với đầy đủ các công cụ thiết yếu để thúc đẩy tăng trưởng.

Latest News