News

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Publisher Growth

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group เปิดตัว AnyManager Video Player และฟังก์ชันการสร้างวิดีโอ บนแพลตฟอร์ม AnyManager

โซลูชั่นใหม่ที่เน้นการใช้วิดีโอ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ Publishers ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาวิดีโอในการสร้างรายรายได้ดียิ่งขึ้น

AnyMind Group [TSE:5027] ผู้ให้บริการ BPaaS สำหรับการตลาด ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ประกาศเปิดตัว Video Player ที่ใช้งานเป็นหลักบนเว็บไซต์ ที่มาพร้อมกับการทำโฆษณาให้กับ AnyManager Video Player และฟังก์ชั่นในการแปลงข้อความเป็นเนื้อหาวิดิโอบนแพลตฟอร์ม AnyManager ที่ทำหน้าที่หลักในการช่วยสร้างการเติบโตให้กับ Publishers บนเว็บไซต์

เพื่อเป็นการช่วยให้ Publishers สามารถสร้างประโยชน์จากการเข้าถึงเนื้อหาวิดิโอที่มีมากขึ้นของผู้ชมอย่างได้ประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ใหม่ที่ให้บริการนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้และช่วยควบคุมข้อจำกัดเกี่ยวกับทรัพยาการในการใช้ผลิตวิดิโอ ที่ลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประาสิทธิภาพ

TVideo Player บนแพลตฟอร์ม AnyManager เป็นรูปแบบวิดิโอที่ไม่ใช้โค้ด ซึ่งสามารถส่งตรงไปยังเว็บไซต์ผ่าน AnyManager Tag Service ที่เป็นบริการที่ใช้เพียงโค้ดบรรทัดเดียวที่นำความต้องการในการโฆษณามาจากพันธมิตรที่มีมากกว่า 150 พันธมิตร

Video Player บนแพลตฟอร์ม AnyManager สามารถใช้งานได้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้:

  • ตำแหน่งคงที่: การแสดงผลวิดิโอจะอยู่ในตำแหน่งเดียว ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอ
  • ตำแหน่งด้านบน: เมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอ การแสดงผลวิดิโอจะถูกย่อและอยู่ในตำแหน่งบนสุดของหน้าจอ และยังคงสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา
  • ตำแหน่งมุมด้านล่าง: เมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอ การแสดงผลวิดิโอจะถูกย่อในตำแหน่งมุมล่างสุดด้านซ้ายหรือด้านขวา และยังคงสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา

การส่งเนื้อหาไปยัง Video Player ของ AnyManager จะถูกดำเนินการจากแพลตฟอร์ม AnyManager โดยที่ Publishers สามารถอัพโหลดเนื้อหาวิดิโอ เลือกวิดิโอโดยตรงจากช่อง YouTube ของตนเอง หรือใช้คุณสมบัติการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่เพิ่งเปิดให้บริการเพื่อสร้างเนื้อหาวิดีโอได้ ในส่วนของโฆษณาในรูปแบบวิดีโอ ก็สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากรายได้จากโฆษณาที่มีอยู่ปัจจุบัน

เพื่อลดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการสร้างเนื้อหาวิดีโอ คุณสมบัติของการสร้างวิดีโอใหม่บน AnyManager จะช่วยให้ Publishers สามารถสร้างเนื้อหาวิดีโอได้ง่ายขึ้นด้วยการแทรก URL ไปยังบทความที่พิมพ์แล้ว ซึ่งเนื้อหาของบทความจะถูกเชื่อมโยงและแปลงเป็นเนื้อหาวิดีโอที่สามารถส่งให้ผู้ชมผ่าน Video Player ของ AnyManager ได้ทันที

ในการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บน AnyManager นี้ คุณ Hitoshi Maruyama, กรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจ Publisher Growth ประจำ AnyMind Group กล่าวว่า “เรามองหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ Publishers ขยายช่องทางรายได้และเติบโตอยู่เสมอ และด้วย Video Player ของ AnyManager และฟังก์ชั่นการสร้างวิดิโอใหม่ ๆ นี้ Publishers จะมีโอกาสเพิ่มรายได้จากเนื้อหาวิดิโอโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนในการสร้างวิดิโอที่สูงอีกต่อไป”

AnyManager เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้โดย Publishers ในส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ มากกว่า 1,600 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยคุณสมบัติที่รวมถึงชุดเครื่องมือวิเคราะห์อย่างครอบคลุม การปรับปรุงการขยายรายได้ และการนำเนื้อหาเข้าสู่การใช้งาน เช่น เกม HTML5 และเนื้อหาวิดีโอ

Latest News