Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Publisher Growth

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

แพลตฟอร์ม AnyManager จาก AnyMind Group ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมจาก โปรแกรม Google Certified Publishing Partner

จากการมอบรางวัลที่จัดขึ้น ณ การประชุมสุดยอด GCPP ปี 2564

AnyMind Group ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจครบทุกขั้นตอน (End-to-end commerce enablement platform) ในวันนี้ได้ประกาศว่า AnyManager แพลตฟอร์มเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ผลิตสื่อและอีคอมเมิร์ซ ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม (Innovation Award) จากโปรแกรม Google Certified Publishing Partner ในระหว่างการประชุมสุดยอด GCPP หรือ Google Certified Publishing Partner ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มที่เหนือกว่าบริษัทและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของ GCPP ในระดับสากล

โดย AnyManager ได้รับเลือกในการเข้าชิงรางวัลนี้เนื่องจากมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ เข้ามามากมายในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งการวิเคราะห์แอปพลิเคชัน การสร้าง Web Stories แบบไม่ต้องใช้โค้ด และการวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย

เริ่มแรกแพลตฟอร์ม AnyManager สร้างขึ้นมาสำหรับผู้ผลิตสื่อบนเว็บไซต์ แต่ในปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์มได้ขยายขีดความสามารถในการรองรับการทำงานของผู้ผลิตสื่อบนแอปพลิเคชันและช่องทางอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยปัจจุบันแพลตฟอร์มได้มอบโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตสื่อด้วยการมีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ผู้ต้องการลงโฆษณามากกว่า 70 เจ้า พร้อมกับฟีเจอร์ในการช่วยพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิเช่น รายได้ เว็บไซต์ ร้านค้าแอป (App Store) และการวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย รวมถึงการเพิ่มความมีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานผ่าน Progressive Web Apps (PWA) และสร้าง Web Stories ได้อย่างง่ายดายแบบไร้โค้ด อีกทั้งฟีเจอร์สำหรับปรับปรุงความเร็วหน้าเว็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ AnyManager เป็นเครื่องมืออันทรงพลังแบบครบวงจรสำหรับให้ผู้ผลิตสื่อบนเว็บ แอป และอีคอมเมิร์ซ สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่

ฮิโตชิ มารุยาม่า กรรมการผู้จัดการแผนก Publisher Growth ของ AnyMind Group กล่าวว่า “ปัจจุบันลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ผลิตสื่อใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาในทุกวันเราก็ยังพร้อมต้อนรับ เพราะเมื่อทุกฝ่ายเข้าใจถึงคุณค่าของนวัตกรรมเหล่านี้ พวกเราจะสามารถเดินหน้าไปพร้อม ๆ กันได้อย่างเต็มที่ทั้งธุรกิจต่าง ๆ ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ โดยการได้รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติสำหรับพวกเราที่ได้ทุ่มความสามารถในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา และเป็นกำลังให้พวกเราในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นบนพื้นที่ของผู้ผลิตสื่อต่อไป”

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 AnyMind Group ยังได้รับรางวัล Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Driver ที่งานการประชุมสุดยอด GCPP ปี 2563 อีกด้วย

Latest News