Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

HR Tech

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group เข้าสู่อุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์ด้วย TalentMind

แพลตฟอร์มใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยให้สามารถจับคู่ผู้สมัครที่เหมาะสมกับบริษัทและบทบาทได้ดีที่สุด

กลุ่มบริษัท AnyMind ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในทุกอุตสาหกรรมประกาศเปิดตัว TalentMind ที่ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 12 มกราคม 2018 ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ที่มีแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหางานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวยกระดับประสิทธิภาพในการสรรหาและจ้างงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP หรือ Neuro Linquistic Programming) กระบวนการวิเคราะห์ประวัติและการเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่น เพื่อจับคู่โอกาสในการทำธุรกิจ แพลตฟอร์มแบบบูรณาการจะเปิดตัวใน 4 ขั้นตอน:

1: การคัดเลือก TalentMind

ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลประวัติเพื่อพิจารณาบุคลิกภาพและการเข้ากับวัฒนธรรมบริษัทของของผู้สมัครผ่านโปรไฟล์

2: การวิเคราะห์ TalentMind Analytics

กำหนดและวิเคราะห์ความสามารถและศักยภาพทั่วทั้งองค์กรและพัฒนารูปแบบการจ้างงานที่กำหนดเองโดยพัฒนาขึ้นในแบบเรียลไทม์

3: การค้นหา TalentMind

การมีส่วนร่วมกับผู้สมัครโดยตรงบนแพลตฟอร์ม

4: การจับคู่แบบ TalentMind

การจับคู่ผู้สมัครกับบริษัทโดยพิจารณาจากรูปแบบการจ้างงานและความสามารถขององค์กร

หลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนโปรไฟล์ในแพลตฟอร์ม TalentMind แล้ว นายหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และประวัติย่อเพื่อทำความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพ, ศักยภาพความสามารถ และ ทักษะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เชิงลึกด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน และพัฒนารูปแบบการจ้างงานแบบกำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในแบบเรียลไทม์ โดยพิจารณาจากอัตราการยอมรับของผู้สมัคร, วัฒนธรรมของบริษัทที่มีอยู่และความสามารถศักยภาพของพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงภายในองค์กร

แบบจำลองการจ้างงานเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อจับคู่ผู้สมัครกับองค์กรเพื่อให้บริษัทสามารถหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการจ้างงานและวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุด Kosuke Sogo ผู้บริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group กล่าวว่า “เราปรับเพิ่มจำนวนพนักงานของเราอย่างรวดเร็วในช่วง 20 เดือนที่ผ่านมาและพบว่าพื้นที่ในกระบวนการจ้างงานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ทีมงานทรัพยากรมนุษย์ของเราได้รวม TalentMind เข้าไปในกระบวนการทำงานของพวกเราแล้วและได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการจ้างงานเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตในแนวดิ่ง” หรือ “แนวตั้งที่ขยายกว้างนี้” แพลตฟอร์ม TalentMind ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือจับคู่ด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ให้บริการโดยบริษัทลูก CastingAsia สำหรับผู้อิทธิพลทางการตลาด

“เราใช้เครื่องมือ AI ของเราเพื่อขับเคลื่อนการจับคู่ของผู้มีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์กับแบรนด์ต่าง ๆและตอนนี้กำลังขยายไปในอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์ ในท้ายที่สุดเราต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดด้วยชุดโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งมวล” Sogo กล่าว

ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2559 ของ AdAsia Holdings บริษัทลูก AnyMind Group อายุ 21 เดือน ได้ขยายสาขาไปยังสำนักงานกว่า 10 แห่งใน 9 ประเทศ โดยมีพนักงานกว่า 260 คนและมีเป้าหมายที่จะขยายไปถึง 15 แห่งทั่ว 14 ประเทศด้วยจำนวน 400 คนโดย ปลายปี พ. ศ. 2561

About AnyMind Group

AnyMind Group was formed in January 2018 and is the parent company of AdAsia Holdings, TalentMind and CastingAsia. Along with a proprietary AI-driven matching engine and SaaS solutions, AnyMind Group aims to provide industries, businesses and professionals with a suite of solutions to enable greater efficiency and scale. Headquartered in Singapore, AnyMind Group has 10 offices in 9 countries with over 250 staff.

About CastingAsia

CastingAsia is an AI-focused marketing technology company and is part of AnyMind Group. Leveraging on artificial intelligence, CastingAsia provides marketers with access to influencers and micro-influencers across Asia. CastingAsia has three unique offerings: CastingAsia Platform, CastingAsia Marketplace and CastingAsia Engagement, ensuring that brands and influencers have a smart and safe environment for their influencer marketing activities.

Media Contact

Chris Lu

Senior Regional Manager, Communications

chris@anymindgroup.com

+65 6386 7368

Winston Zhang

Communications Executive

winston@anymindgroup.com

+65 6386 7368

Latest News