Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Creator Growth

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group sở hữu mạng lưới 2500 nhà sáng tạo nội dung

Công ty hiện đang hợp tác với hơn 2.500 nhà sáng tạo nội dung tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

AnyMind Group, công ty BPaaS về marketing, thương mại điện tử và chuyển đổi số, hôm nay thông báo số lượng nhà sáng tạo nội dung mà công ty đang hỗ trợ đã vượt qua con số 2.500, tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2024.

AnyMind Group bắt đầu hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung vào năm 2019 thông qua việc mua lại mạng lưới nhà sáng tạo Moindy có trụ sở tại Bangkok và phát triển mạng lưới nhà sáng tạo tại Châu Á của riêng công ty. Sau đó, AnyMind Group đã mua lại mạng lưới nhà sáng tạo GROVE có trụ sở tại Tokyo để mở rộng sức ảnh hưởng tại Nhật Bản.

Các nhà sáng tạo có thể tận dụng các tài nguyên của AnyMind, bao gồm AnyCreator – trang web và ứng dụng được thiết kế dành cho các nhà sáng tạo nội dung. Công ty cũng hỗ trợ tư vấn về doanh thu, phân phối âm nhạc, quản lý người ảnh hưởng, mở rộng xuyên biên giới, phát triển thương hiệu/ sản phẩm riêng, hợp tác nhãn hàng, quản lý kênh, sản xuất nội dung, v.v.

Mặt khác, các nhà tiếp thị cũng có thể hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung cho các chiến dịch tiếp thị người ảnh hưởng thông qua nền tảng AnyTag.

Latest News