Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Giáo sư Tiến sĩ Đại học Tokyo - Prof. Dr. Toshihiko Yamasaki, được bổ nhiệm làm cố vấn kỹ thuật AnyMind Group

AnyMind Group, công ty công nghệ cung cấp phần mềm quảng cáo, tiếp thị người ảnh hưởng và ngành nhân sự, tuyên bố bổ nhiệm Giáo sư Tiến sĩ Prof. Dr. Toshihiko Yamasaki - hiện là Phó Giáo sư ngành Khoa học thông tin và Công nghệ tại Đại học Tokyo, với tư cách là cố vấn kỹ thuật cho AnyMind Group.

AnyMind Group, công ty công nghệ cung cấp phần mềm quảng cáo, tiếp thị người ảnh hưởng và ngành nhân sự, tuyên bố bổ nhiệm Giáo sư Tiến sĩ Prof. Dr. Toshihiko Yamasaki – hiện là Phó Giáo sư ngành Khoa học thông tin và Công nghệ tại Đại học Tokyo, với tư cách là cố vấn kỹ thuật cho AnyMind Group.

Giáo sư Tiến sĩ Prof. Dr. Yamasaki hiện đang phát triển nghiên cứu về các công nghệ thông tin điện tử khác nhau, đặc biệt chuyên xử lý dữ liệu đa phương tiện quy mô lớn, xử lý hình ảnh 3D, nhận dạng đối tượng, học máy và nhiều hơn thế. Ông cũng từng là nhà khoa học tại Đại học Cornell trong khoảng thời gian 2011-2013.

Kosuke Sogo, CEO và đồng sáng lập AnyMind Group cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi có Giáo sư Tiến sĩ Prof. Dr. Yamasaki là cố vấn kỹ thuật, nhằm mục đích phát triển kinh doanh hơn nữa bằng cách tăng cường đầu tư vào công nghệ tiên tiến, chúng tôi trao quyền cho các chuyên gia, doanh nghiệp và ngành công nghiệp để phát triển hơn nữa”.

Trước đây hoạt động với tên AdAsia Holdings, AnyMind Group được thành lập vào tháng 1 năm 2018 và vận hành ba mảng kinh doanh: AdAsia Holdings (quảng cáo), TalentMind (nguồn nhân lực) và CastingAsia (tiếp thị có ảnh hưởng). AnyMind Group cung cấp cho các ngành công nghiệp, doanh nghiệp và chuyên gia một bộ giải pháp để cho phép tăng trưởng lớn hơn. Có trụ sở tại Singapore, AnyMind Group hiện có hơn 500 nhân viên với 20 quốc tịch, trên 13 văn phòng tại 11 thị trường. Đến nay, AnyMind Group đã huy động tổng số vốn tài trợ 35,9 triệu USD, từ các nhà đầu tư bao gồm (không giới hạn) LINE, Mirai Creation Fund, VGI và JAFCO Châu Á.

Latest News