Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Publisher Growth

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group ra mắt giải pháp mới trên AnyManager dành cho App Developer - tính năng kết nối nhiều SDKs và ad server adapters

App developer chỉ cần triển khai một SDK hoặc server adapter để kết nối với nhiều nguồn cung quảng cáo

AnyMind Group, nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ phát triển thương mại, công bố ra mắt giải pháp mới trên nền tảng AnyManager giúp các nhà phát triển ứng dụng tiếp cận nguồn quảng cáo đa dạng thông qua 1 SDK duy nhất. Các giải pháp hiện đã khả dụng cho tất các nhà phát triển ứng dụng trên toàn khu vực.

Nhu cầu quảng cáo trên các ứng dụng di động đang ngày càng gia tăng, đồng nghĩa với việc các nhà phát triển ứng phải cài đặt nhiều bộ phát triển ứng dụng (SDKs) để tiếp nhận và tối đa nhu cầu về khoảng không quảng cáo.

Thông qua AnyManager, các nhà phát triển ứng dụng có thể tiếp cận các giải pháp giúp hợp nhất các SDKs (thuật ngữ AnyManager SDK) cũng như hợp nhất các ad server adapters (thuật ngữ AnyManager Adapter), giúp giảm tài nguyên cần thiết để khai thác, cập nhật từng SDK riêng lẻ, khắc phục sự cố và sửa lỗi trong khi vẫn tối ưu doanh thu thông qua các đối tác. AnyManager SDK có thể sử dụng cùng Google AdMob hoặc Google AdManager (GAM) như một Ad Server trung tâm. Các nhà quảng cáo có thể tiếp cận kho khoảng không quảng cáo của AnyMind Group từ các nền tảng bên mua ưa thích.

AnyManager SDK and AnyManager Adapter visualization

Hiện tại, AnyManager SDK được tích hợp với POKKT (mua lại bởi AnyMind Group) cùng với AdColony, AppLovin, Facebook, InMobi, MoPub, Tapjoy, Unity Ads, ironSource. AnyManager Adapter được tích hợp với LINE và Pangle. Cả AnyManager SDK và AnyManager Adapter đều hỗ trợ được nhiều dạng quảng cáo, bao gồm interstitial, native, rewarded và banner ads.

Latest News