Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Instagram tiếp tục là nền tảng được ưa chuộng nhất trong các chiến dịch influencer marketing nhưng có mức tăng trưởng thấp nhất hàng năm

Số lượng chiến dịch được triển khai trên YouTube và Twitter tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước

AnyMind Group, nhà cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ phát triển thương mại (commerce enablement platform) cho doanh nghiệp, người ảnh hưởng, và nhà xuất bản, hôm nay công bố ra mắt báo cáo “State of Influence in Asia 2021”, tiếp nối thành công của bản báo cáo được ra mắt vào tháng 9 năm 2020.

Báo cáo 2021 sẽ khai thác góc nhìn rộng hơn về ngành sáng tạo nội dung, đưa ra năm xu hướng tại châu Á, lợi ích của những xu hướng này đối với thương hiệu và người ảnh hưởng cũng như 2 nhóm dữ liệu mới về influencer marketing:

  • Nhóm nội dung được ưa chuộng bởi người ảnh hưởng trong nhóm fashion & beauty và arts & entertainment
  • So sánh chiến dịch performance-driven với awareness-driven được triển khai theo tháng và theo thị trường

Thông qua dữ liệu từ hơn 2000 chiến dịch influencer marketing được thực hiện bởi AnyTag trong năm qua, Instagram là nền tảng được ưa chuộng nhất cho các chiến dịch influencer marketing với hơn 37.08% chiến dịch được triển khai trên nền tảng này. Đứng thứ 2 là Facebook (27.53%), theo sau đó là YouTube (19.44%) và Twitter (15.95%). Tuy nhiên thứ tự trên sẽ đảo ngược khi nhìn vào mức tăng trưởng số lượng chiến dịch của từng nền tảng. Số lượng chiến dịch được triển khai trên Twitter tăng 165.03%, theo sau đó là YouTube với 117.92%, Facebook với 68.56% và cuối cùng là Instagram với 44.43%.

Ngoài ra, micro-influencers (10,000 đến 100,000 người theo dõi) chiếm tỉ lệ nhiều nhất (44.08%) trong tổng số người ảnh hưởng nhưng macro-influencers (100,000 đến 1 triệu người theo dõi) lại có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao gấp 4.3 lần so với micro-influencer (65.65% và 15.05%).

Báo cáo State of Influence in Asia 2021 tập hợp dữ liệu từ 11 thị trường như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Campuchia, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và Ấn Độ cũng như từ hơn 200,000 điểm dữ liệu về người ảnh hưởng và hơn 2000 chiến dịch influencer marketing được triển khai thông qua nền tảng AnyTag.

Latest News