News

AnyMind Group ซื้อกิจการ Moindy เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ไทย

Media Coverage

Mar 20, 2019

AnyMind Group ซื้อกิจการ Moindy เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ไทย

Media Coverage

Mar 20, 2019

AnyMind Group closes $21.4m Series B, acquires Thailand’s Moindy Digital

Media Coverage

Mar 20, 2019

Singapore startup AnyMind Group closes Series B funding with US$21.4m

Media Coverage

Mar 20, 2019

AnyMind Group closes Series B funding at a total of US$21M – e27

Media Coverage

Mar 20, 2019

AnyMind Group secures $8m Series B+, acquires Thailand’s Moindy Digital

Media Coverage

Mar 20, 2019

AnyMind makes influencer and DOOH moves

Media Coverage

Mar 20, 2019

AnyMind Buka Marketplace Influencer untuk Brand di Indonesia

Media Coverage

Mar 20, 2019

AnyMind Group Kantongi Pendanaan Seri B Plus Rp112 Miliar

Media Coverage

Mar 20, 2019

AnyMind Raih Pendanaan Segar Rp112,3 Miliar

Media Coverage

Mar 20, 2019

AnyMind Group được đầu tư 8 triệu USD với tổng số vốn Series B là 21,4 triệu USD

Press Release

Mar 20, 2019

AnyMind Group mua lại mạng lưới đa kênh hàng đầu Thái Lan, ra mắt dịch vụ CastingAsia Creators Network

Press Release

Mar 20, 2019

Career

Tìm hiểu các vị trí ở Tập đoàn AnyMind

 

READ MORE