Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

ประกาศเกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในกลุ่ม Growth Market

AnyMind Group บริษัทที่ทำธุรกิจแบบครบวงจร (End-to-end Commerce Enablement Company) ได้ประกาศในวันนี้ว่า ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวได้อนุมัติการเข้าจดทะเบียนหุ้นของบริษัทครั้งแรกในกลุ่ม Growth Market ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยมีกำหนดการในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565

เราอยากใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนเราตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเราเป็นอย่างดีตลอดมา

​​ตามที่บริษัทมีจุดมุ่งหมายในการ “ทำให้การทำธุรกิจน่าตื่นเต้นสำหรับทุกคน” เราจะใช้พลังของเทคโนโลยีเพื่อทำลายอุปสรรคทางธุรกิจ และพัฒนาโลกที่องค์กร ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา และผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเติบโตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียน สามารถดูได้ที่ “New Listings” บนเว็บไซต์ของ Japan Exchange Group : https://www.jpx.co.jp/english/listing/stocks/new/index.html

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศการอนุมัติการเข้าจดทะเบียนของหุ้นบริษัทครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวนการลงทุนหรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกันทั้งในหรือนอกประเทศญี่ปุ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้ประกอบขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์นี้ยังไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และจะไม่ถูกเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาหากยังไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะในสหรัฐอเมริกา

###

เกี่ยวกับ AnyMind Group
AnyMind Group ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เป็นบริษัทที่เปิดทำธุรกิจแบบครบวงจร (End-to-end Commerce Enablement) โดยมีจุดมุ่งหมายในการทำให้การทำธุรกิจน่าตื่นเต้นสำหรับทุกคน โดยบริษัทมีบริการให้สำหรับทั้งแบรนด์และผู้ประกอบธุรกิจ ผู้เผยแพร่โฆษณา (Publisher) และอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งมีบริการทั้งหมด 2 รูปแบบคือ Brand Commerce และ Partner Growth ในด้าน Brand Commerce บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การตลาด และการขนส่งสินค้า และในส่วนของ Partner Growth บริษัทให้บริการเว็บไซต์ ผู้เผยแพร่โฆษณา (Publisher) สำหรับแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มสำหรับอินฟลูเอนเซอร์และผู้สร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อการสร้างรายได้และประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ลูกค้าของ Partner Growth ยังสามารถเลือกใช้บริการในส่วน Brand Commerce ได้อีกด้วย ปัจจุบัน AnyMind Group ได้ระดมทุนจำนวน 91.7 ล้านเหรียญสหรัฐ จากนักลงทุน ซึ่งได้แก่ JAFCO Asia, Mirai Creation Fund, VGI และ Japan Post Capital เป็นต้น AnyMind Group มีพนักงานมากกว่า 1,000 คนในสำนักงาน 19 แห่ง ใน 13 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Media contact: all-comms@anymindgroup.com; Investor contact: ir@anymindgroup.com

Latest News