Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Influencer Marketing

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyTag จาก AnyMind Group ขยายการให้บริการไปยัง Threads ของ Meta แล้ว

AnyTag ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับการจัดการแคมเปญ

และสร้างรายงานสำหรับ Threads ของ Meta แล้ว

บริษัท AnyMind Group, บริษัทด้านการให้บริการการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ประกาศในวันนี้ว่า แพลตฟอร์มการทางตลาดสำหรับ Influencer – AnyTag ตอนนี้สามารถรองรับการจัดการแคมเปญการตลาดของ Influencer และการสร้างรายงานผลการแคมเปญบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ล่าสุดของ Meta นั่นก็คือ Threads

AnyTag มีร่วมกับ Facebook และ Instagram จาก Meta รวมถึงแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์อื่น ๆ รวมถึง X (ที่เคยรู้จักกันในชื่อ Twitter) และ YouTube รวมถึง TikTok แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้นักการตลาดค้นพบ Influencer ทั่วเอเชีย และสามารถใช้งานสำหรับการ จัดการ ติดตาม และกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการตลาดที่ใช้ Influencer ตลอดทั้งเส้นทางของการตลาด ตั้งแต่ การรับรู้ การตัดสินใจ จนไปถึงการตัดสินใจ

Latest News