Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group ปรับปรุงโลโก้ครั้งใหญ่เพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการใหม่

ยกระดับรูปลักษณ์เพื่อปรับปรุงเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์

AnyMind Group ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการตลาดและความบันเทิง รวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ประกาศปรับปรุงโลโก้ AnyMind Group พร้อมกับโลโก้ AdAsia, CastingAsia และ TalentMind บริษัทในเครือทั้งหมด

เนื่องจากการพัฒนาและการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท โลโก้ใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์สำหรับวันเกิดครบรอบปีที่สี่ของบริษัท พร้อมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของแต่ละแบรนด์

โคสุเกะ โซโก ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group กล่าวว่า“ เรามีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตทั้งแบบแนวดิ่งและแบบแนวนอนภายในบริษัท และได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งทั่วเอเชีย ตอนนี้เรากำลังวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและมั่งคงทั่วโลก เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

และโลโก้ใหม่ของ AnyMind แสดงถึงการทำงานร่วมกันและการผนึกพลังระหว่างแบรนด์และธุรกิจต่างๆของ AnyMind Group และรูปร่างของโลโก้ใหม่โดยรวมแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัท สีที่แสดงถึงแรงผลักดัน (สีแดง), ความรวดเร็ว (สีน้ำเงิน), การเติบโต (สีเขียว) และความเปิดกว้าง (สีเหลือง) และยังสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมและภูมิหลังภายในบริษัท

นอกจากนี้โลโก้ AdAsia, CastingAsia, CastingAsia Creators Network, FourM, VGI AnyMind Technology, Acqua Media และ TalentMind ยังได้รับการปรับปรุงใหม่และเพิ่มข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์

“แต่ละแบรนด์ดั้งเดิมของเราได้พัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะ พร้อมด้วยข้อเสนอที่แข็งเกร่งและมีประสิทธิภาพทั่วเอเชียและอีกมากมาย แต่โลโก้ใหม่เป็นสัญลักษณ์ของ ‘การเติบโต’ ของแบรนด์เหล่านี้ โดยเราเข้าสู่อีกขั้นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง” โคสุเกะ โซโก กล่าว

AnyMind Group business structure April 2020

Latest News