Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

HR Tech

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

TalentMind คิดค้นฟังก์ชันใหม่เพื่อช่วยทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยให้ทำงานได้เร็วขึ้น

ระบบบัญชีเงินเดือนใหม่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ที่มีอยู่สำหรับ TalentMind People

TalentMind ธุรกิจเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของ AnyMind Group ได้ประกาศเปิดตัวระบบบัญชีเงินเดือนภายใต้แพลตฟอร์ม TalentMind People สำหรับตลาดในประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และบัญชีเงินเดือนในประเทศไทยจะมีแพลตฟอร์มเดียวที่จะรวบรวมฐานข้อมูล คำนวณ และจัดการเงินเดือนโดยอัตโนมัติ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดั้งเดิมที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการติดตามการทำงานของพนักงาน พร้อมรวบรวมข้อมูลของพนักงานแต่ละคนจากหลากหลายแหล่งข้อมูล และสรุปข้อมูลนี้เพื่อสร้างบัญชีเงินเดือน

เงินเดือนจะถูกคำนวณทันทีโดยใช้ข้อมูลของพนักงานต่างๆ รวมถึงการเข้างาน การจัดการการลาและการขาดงาน การทำงานล่วงเวลา และข้อมูลพนักงานทั้งหมดจะถูกรวบรวมและประมวลผลโดยอัตโนมัติผ่านระบบ TalentMind People สิ่งนี้จะถูกจัดเรียงตามการคำนวณอัตโนมัติพร้อมหักลดหย่อนภาษีและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อได้รับอนุมัติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ / หรือฝ่ายการเงินแล้วสลิปเงินเดือนจะถูกส่งไปยังพนักงาน

Sho Kondo หัวหน้า TalentMind กล่าวว่า: “เราได้เข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวสำหรับการสร้างระบบการจัดการแบบครบวงจรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ เราเชื่อว่าธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ควรเปลี่ยนจากการใช้เวลาที่มากเกินไปในงานที่ต้องทำเป็นประจำไปสู่โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านทางเทคโนโลยีดิจิตอล สิ่งนี้จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลามากขึ้นในการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การมีส่วนร่วมกับพนักงาน การจัดการพัฒนา และบริหารพนักงานที่มีความสามารถ ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้”

ปัจจุบัน TalentMind นำเสนอแพลตฟอร์มที่สำคัญหลายอย่างสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงระบบการจัดการและการติดตามผู้สมัครพร้อมการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย นอกจากนั้นยังมีระบบการติดตามและการควบคุมข้อมูลของพนักงาน รวมถึงการจัดการและการติดตามการลางานพร้อมด้วยคุณสมบัติการวิเคราะห์แบบภาพรวมและรายบุคคล และฟังก์ชันก์การรายงานสรุปข้อมูลเพื่อส่งมอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย

Latest News