Blog

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

ทีม AnyMind ประเทศไทย แสดงถึงศักยภาพในการทำ Influencer Marketing ในงาน DAAT Day 2023 ที่กรุงเทพฯ

ในงาน DAAT Day 2023 ที่ผ่านมานี้ โคสุเกะ โซโก, CEO บริษัท AnyMind Group, ได้แบ่งปันมุมมองของสถานการณ์ที่มีอยู่ขณะนี้ของศาสตร์การตลาด (MarTech) ในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นว่า “MarTech ไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้ แต่เป็นเรื่องของวันนี้” โซโกได้หล่าวต่ออีกว่าในประเทศไทยยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเติบโตของ E-Commerce และยังมีศักยภาพทางด้าน MarTech อีกมากที่ยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำตลาด E-Commerce การเปรียบเทียบนี้เป็นการเตือนใจว่าประเทศไทยก็สามารถเริ่มต้นสู่ความสำเร็จที่เหมือนกันได้

ในสถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน ที่ทุกอย่างก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านของ E-Commerce เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการกระตุ้นให้เกิดการการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ AnyMind ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักการตลาด ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคจนถึงการดำเนินการแคมเปญตามแผนอย่างรอบคอบ

ด้วย AnyX

หนึ่งในความท้าทายหลักที่นักการตลาดต้องรับมือ คือความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการช่วยทำงาน อย่างไรก็ตาม AnyX ของ AnyMind สามารถเป็นตัวช่วยที่ดีได้ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทำให้ทุก กระบวนการดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักการตลาดและผู้ทำงานในด้าน E-Commerce มีข้อมูลแบบ Real Time ในการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญในเวลาที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่จำเป็นต้องรอให้แคมเปญจบแล้วจึงสามารถประเมินผลได้อีกต่อไป

ด้วย AnyX นักการตลาดสามารถรวบรวมข้อมูลทางการค้าจากหลายๆ Platform มาอยู่ในที่ที่เดียวกันได้โดยตรงลง เช่น ร้านค้า TikTok, ระบบ E-Commerce และการขายผ่าน Social Network อื่นๆ รวมถึงโฆษณา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และอื่น ๆ – เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งเดียวในช่องทางต่าง ๆ

ด้วย AnyTag

ในช่วงนี้ ทีมงานของเรายังเน้นด้านผลิตภัณฑ์ AnyTag Platform ที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานสำหรับการทำ Influencer Marketing AnyTag สามารถช่วยให้ลูกค้าเลือก Influencer ได้อย่างง่ายดายตามเงื่อนไขที่ต้องการ ซึ่งช่วยลดเวลาในกระบวนการเลือก Influencer ได้อย่างมาก โดยในฐานระบบยังมี Influencer มากกว่า 570,000 คน

นักการตลาดยังสามารถใช้ Platform ที่ทำงานแบบ Real Time โดยไม่ต้องรอจนกว่าการแคมเปญจะสิ้นสุดเช่นกันเพื่อประเมินและแก้ไขปัญหา แต่สามารถดำเนินการทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าแคมเปญถูกปรับแต่งให้สำเร็จอย่างเหมาะสม

งาน DAAT Summit 2023 ที่กรุงเทพฯ เป็นการนำเสนอความศักยภาพของเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจในประเทศไทย โดย AnyMind พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการให้ความสำเร็จในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านนี้

Latest News