Report

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Influencer Marketing

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Báo cáo "Influencer Marketing in Vietnam 2021"

Báo cáo về thị trường influencer marketing tại Việt Nam 2021

Tiếp thị người ảnh hưởng đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam nhưng đây vẫn là một lĩnh vực gây nhiều khó khăn cho các nhà tiếp thị. Các nhà tiếp thị cần không ngừng cập nhật và học hỏi để bắt kịp sự thay đổi của thị trường cũng như sự ra đời của những xu hướng mới.

Báo cáo sẽ đi sâu vào các phân khúc người ảnh hưởng phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam, nền tảng có nhiều người ảnh hưởng sử dụng nhất, phân loại người ảnh hưởng theo số lượng người theo dõi và tỷ lệ tương tác trung bình theo từng nền tảng. Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra những so sánh về ba phân khúc người ảnh hưởng phổ biến nhất tại Việt Nam theo từng nền tảng, theo số lượng người theo dõi và tỷ lệ tương tác trung bình.

Mục tiêu của báo cáo là cung cấp các thông tin về người ảnh hưởng và tiếp thị người ảnh hưởng cho các nhà tiếp thị, từ đó thúc đẩy ngành tiếp thị đi xa hơn.

Dữ liệu trong báo cáo này được thu thập và phân tích từ nền tảng AnyTag và tất cả các số liệu đều chính xác vào thời điểm ra mắt báo cáo.

Download

Latest News