HR Tech

AI driven recruitment for recruiters and hiring professionals.

TalentMind

The operating system for HR professionals

TalentMind là một phần mềm one-stop mạnh mẽ dành cho các chuyên gia HR. Nền tảng dễ sử dụng với bộ công cụ thông minh, được thiết kế để mang lại hiệu quả cao hơn trong các hoạt động nhân sự. Bắt đầu từ một mô-đun sàng lọc dựa trên AI được kết nối với hệ thống theo dõi ứng viên (ATS), nền tảng TalentMind cũng bao gồm một hệ thống quản lý nhân sự mạnh mẽ và bảng lương - tăng cường sức mạnh của dữ liệu qua các nỗ lực của nguồn nhân lực.

TalentMind Icon

Tuyển dụng

Tận dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, machine learning và hơn thế nữa, TalentMind tự động hóa quy trình sàng lọc ứng viên, cung cấp cho HR insights và phân tích về ứng viên ngay cả trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu.

TalentMind Icon

Quản lý ứng viên

Tận dụng hệ thống theo dõi ứng viên đồng nhất (ATS) để quản lý và xem các quy trình của ứng viên, liên lạc với ứng viên và dễ dàng kết nối với bảng công việc và trang sự nghiệp của bạn.

TalentMind Icon

Quản lý nhân sự

Dễ dàng truy cập, quản lý và theo dõi tất cả dữ liệu nhân viên của bạn trong một nền tảng được đảm bảo an toàn trên cloud, bao gồm lịch sử bồi thường (compension), chấm công, thời gian nghỉ, thông tin nhân viên và hơn thế nữa.

TalentMind Icon

Lương bổng

Tính toán bảng lương dựa trên các yếu tố hiệu suất và dữ liệu nhân viên khác nhau một cách tự động và an toàn, và dễ dàng đặt chu vi tính toán. TalentMind tự động tạo bảng lương tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương thay mặt cho mỗi nhân viên