TalentMind

TalentMind Logo

AI driven recruitment
for recruiters and hiring professionals.

TalentMind™ là nền tảng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hoá quy trình tuyển dụng. Các chuyên gia nhân sự có thể tin vào trí tuệ nhân tạo để sàng lọc, phân tích và tìm ra tài năng phù hợp cho doanh nghiệp.

TalentMind

Sau khi ứng viên đăng ký hồ sơ trên nền tảng TalentMind, các nhà tuyển dụng và chuyên gia nhân sự có thể tận dụng dữ liệu từ các mạng xã hội và résumé của ứng viên để có được kết quả về hành vi, đặc điểm tính cách, kỹ năng cũng như năng lực làm việc.

Tận dụng các thuật toán learning, một chuyên gia nhân sự có thể phát triển hệ thống tuyển dụng được tối ưu theo thời gian thực, dựa trên tỉ lệ tuyển chọn ứng viên, văn hoá doanh nghiệp và những năng lực cốt lõi từ những nhân viên xuất sắc của tổ chức. Những hệ thống tuyển dụng này cũng giúp kết nối ứng viên đến doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp tìm ra ứng viên phù hợp nhất với các yêu cầu tuyển dụng và văn hoá doanh nghiệp.

Những hệ thống tuyển dụng này cũng giúp kết nối ứng viên đến doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp tìm ra ứng viên phù hợp nhất với các yêu cầu tuyển dụng và văn hoá doanh nghiệp.

TalentMind™ là nền tảng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hoá quy trình tuyển dụng. Các chuyên gia nhân sự có thể tin vào trí tuệ nhân tạo để sàng lọc, phân tích và tìm ra tài năng phù hợp cho doanh nghiệp.

Products

TalentMind Screening

TalentMind™ Screening

Tận dụng dữ liệu từ mạng xã hội, resume và các tố chất yêu cầu để xác định tính cách ứng viên và đánh giá khả năng phù hợp với văn hoá doanh nghiệp. Thấu hiểu ứng viên cả khi chưa tiếp xúc với họ, tất cả trong một phần mềm tuyển dụng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo dễ sử dụng.

TalentMind Analytics Logo

TalentMind™ Analytics

Phân tích và xác định các tố chất từ những nhân viên giỏi nhất trong tổ chức và phát triển hệ thống tuyển dụng phù hợp theo thời gian thực.

TalentMind Sourcing Logo

TalentMind™ Sourcing

Tận dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hoá công việc sàng lọc đầu vào và kết nối với ứng viên phù hợp nhất.

TalentMind Matching
Logo

TalentMind™ Matching

Kết hợp ứng viên với doanh nghiệp dựa trên yêu cầu của vị trí cũng như của công ty, cung cấp những ứng viên phù hợp nhất cùng trải nghiệm tuyển dụng riêng biệt.

Career

Tìm hiểu các vị trí ở Tập đoàn AnyMind

 

READ MORE