Press Release

AdAsia Holdings hợp tác với adloox cung cấp mã xác minh quảng cáo tiên tiến

Press Release

Nov 28, 2018

AnyMind Group gọi vốn Series B thành công từ LINE Corporation và Mirai Creation Fund

Press Release

Oct 29, 2018

AnyMind Group tiến vào thị trường Philippines

Press Release

Sep 5, 2018

Press Release: AnyMind Group sáp nhập Acqua Media trụ sở tại Hồng Kông

Press Release

Aug 7, 2018

Press Release: TalentMind điều chỉnh chiến lược sản phẩm cho các doanh nghiệp châu Á

Press Release

May 22, 2018

Press Release: AnyMind Group expands into Malaysia

Press Release

Feb 21, 2018

Press Release: Tập đoàn AnyMind bổ nhiệm Giám Đốc Nhân Sự

Press Release

Feb 13, 2018

Press Release: Tập đoàn AnyMind bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính và Giám Đốc Chiến Lược

Press Release

Feb 1, 2018

Tập đoàn AnyMind bổ nhiệm Masayasu Morita vào vai trò cố vấn

Press Release

Jan 12, 2018

Tập đoàn AnyMind gia nhập ngành nhân sự với TalentMind

Press Release

Jan 12, 2018

CastingAsia ra mắt CastingAsia Marketplace, với cơ cấu và logo mới

Press Release

Jan 12, 2018

AdAsia Holdings công bố doanh nghiệp chủ quản, Tập đoàn AnyMind, với cơ cấu và logo mới

Press Release

Jan 12, 2018

Career

Tìm hiểu các vị trí ở Tập đoàn AnyMind

 

READ MORE