News

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMindGroup

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

Press Release: Tập đoàn AnyMind bổ nhiệm Giám Đốc Nhân Sự

Giám Đốc Nhân sự sẽ chịu trách nhiệm phát triển tài năng, kết nối nhân sự nội bộ và xây dựng cơ cấu làm việc lâu dài cho bộ phận nhân sự

Tập đoàn AnyMind với trụ sở đặt tại Singapore, trước đây hoạt động dưới tên AdAsia Holdings, là nhà cung cấp các giải pháp trí tuệ nhân tạo, hôm nay chính thức bổ nhiệm ông Akinori Nishiyama vào vị trí Giám Đốc Nhân Sự (Chief Human Resource Officer).

Nishiyama sẽ dẫn dắt bộ phân nhân sự toàn cầu của tập đoàn AnyMind trong việc phát triển, chuẩn hoá và hoàn thiện chính sách nhân sự cho toàn tổ chức. Ông cũng chịu trách nhiệm trong việc phát triển tài năng, kết nối nhân sự nội bộ và xây dựng cơ cấu làm việc lâu dài cho bộ phận nhân sự của tập đoàn AnyMind.

Từ 2 thành viên vào tháng 4 năm 2016 đến 273 nhân viên khắp 10 văn phòng tại 9 thị trường, Tập đoàn AnyMind đặt mục tiêu nhân sự 400 người vào cuối năm 2018.

“Cả hai nhà sáng lập của Tập đoàn AnyMind đều xem nhân viên là ưu tiên lớn nhất, và tôi rất tự tin để xây dựng trên nền tảng này. Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính: đầu tiên, chúng tôi muốn xây dựng cơ cấu làm việc cho chính sách nhân sự khắp tổ chức. Sau đó là tìm hiểu và phát triển nguồn nhân tài nội bộ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cũng như bộ nhận dạng cho công ty”. Nishiyama cho biết.

Trước khi gia nhập Tập đoàn AnyMind, Nishiyama là giám đốc của MicroAd, Inc. và là Giám Đốc Điều Hành của MicroAd Plus, Inc. cũng như giữ vai trò lãnh đạo tại CyberAgent.

“Sự chuyển giao từ AdAsia Holdings sang Tập đoàn AnyMind đã cho thấy những nhân sự hiện tại và tương lai sẽ là chìa khoá cho sự phát triển của chúng tôi. Nishiyama đã rất thành công trong việc phát triển các tổ chức bằng phương pháp con người là cốt lõi, và tôi tin ông sẽ là người tốt nhất để dẫn dắt một trong những yếu tố chính yếu của tập đoàn.” Kosuke Sogo, đồng sáng lập và là CEO của Tập đoàn AnyMind cho biết.

Latest News