CastingAsia

CastingAsia Logo

AI-driven
influencer marketing

Trực thuộc Tập đoàn AnyMind, CastingAsia™ được tạo ra với mục đích mang đến những kiến thức dựa trên dữ liệu về marketing người nổi tiếng, cung cấp cho các thương hiệu một lợi thế cạnh tranh lớn. CastingAsia™ là nền tảng marketing người nổi tiếng thế hệ mới, được bổ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. CastingAsia™ sẽ đảm bảo bạn kết nối tới người nổi tiếng phù hợp nhất cho thương hiệu của bạn bằng cách tận dụng công nghệ thị giác máy tính (computer vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và deep learning.

CastingAsia

Products

CastingAsia Platform Logo

CastingAsia™ Platform

Kết nối, tuyển dụng, quản lý, báo cáo, tất cả trong một bảng điều khiển duy nhất.

Recruitment

Chúng tôi đã phát triển phương thức mới để tìm ra người nổi tiếng phù hợp cho bạn. Bên cạnh các dữ liệu về chiến dịch trong quá khứ, nền tảng CastingAsia™ tận dụng công nghệ thị giác máy tính (computer vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và deep learning để tìm ra người nổi tiếng phù hợp với thương hiệu của bạn. Kết nối hơn 30,000 người nổi tiếng - với CastingAsia™, bạn có thể so sánh, phân tích và tìm hiểu nhiều người nổi tiếng hơn nữa trên khắp Facebook, Instagram, YouTube và Twitter.

Access

Đừng bị giới hạn ở bàn làm việc của bạn. Nền tảng CastingAsia™ được phát triển để đảm bảo bạn có thể kết nối suốt 24/7 bằng thiết bị gần nhất với bạn. Và như thường lệ, bạn có thể kết nối với những người nổi tiếng thông qua CastingAsia™ bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi đâu.

Management

Nền tảng CastingAsia™ cho phép bạn quản lý chiến dịch marketing người nổi tiếng của mình qua một bảng điều khiển duy nhất. Từ việc truyền thông và giám sát các hoạt động của chiến dịch, đến việc mở rộng mạng lưới người nổi tiếng của bạn - không cần yếu tố kỹ thuật nào cả, chỉ một nền tảng trực quan và dễ sử dụng.

Reporting

Dễ dàng kiểm tra và giám sát các hoạt động marketing người nổi tiếng của bạn thông qua nền tảng CastingAsia™. Sử dụng công nghệ deep learning, phát hiện bất thường và giám sát theo thời gian thực để đảm bảo an toàn thương hiệu cho chiến dịch marketing người nổi tiếng của bạn.

Mở rộng tầm ảnh hưởng

Tiếp cận với số lượng người có tầm ảnh hưởng vi mô lớn nhất và kết nối với khách hàng ở quy mô nhỏ nhất.

Performance-based payments

Không hoang phí tiền - chúng tôi đảm bảo bạn trả tiền dựa trên những gì bạn nhận được. CastingAsia™ cho phép bạn chạy những bài đăng bạn thích và thanh toán trên số lượng tương tác của bài đăng.

Fraud protection

CastingAsia™ tối ưu công nghệ learning và phát hiện gian lận để bảo vệ thương hiệu và tiền của bạn, đảm bảo bài đăng không bị gian lận và đảm bảo an toàn thương hiệu.

Micro-influencer campaigns at scale

Điều chỉnh quy mô chiến dịch người có tầm ảnh hưởng vi mô chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Từ quy mô địa phương, bạn có thể điều chỉnh đến quy mô tầm khu vực.

Data-driven influencer engagement

CastingAsia™ đảm bảo chiến dịch của bạn sẽ kết nối đến người nổi tiếng phù hợp. Có được kiến thức từ dữ liệu của người nổi tiếng tầm vĩ mô và vi mô.

Career

Tìm hiểu các vị trí ở Tập đoàn AnyMind

 

READ MORE