AdAsia Holdings

AdAsia Holdings Logo

AI-driven solutions
for marketers and publishers

AdAsia™ Holdings là công ty công nghệ quảng cáo phát triển nhanh nhất Châu Á, cho phép các marketer, advertiser và publisher toàn Châu Á tiếp cận với những công cụ cải tiến và thông minh để gia tăng lợi nhuận. Công nghệ marketing hiện đại nhất đã đến tay bạn trên một nền tảng thông minh, dễ sử dụng.

AdAsia Digital Platform for AdvertisersAdAsia™ Holdings cung cấp giải pháp toàn diện cho markerter and publisher. Marketer có thể sử dụng sản phẩm của AdAsia™ Holdings cho hầu hết các hoạt động digital của mình, bao gồm:

- Đặt chỗ cho quảng cáo thông qua programmatic trực tiếp, các thị trường giao dịch riêng và giao dịch theo thời gian thực.

- Tận dụng các nền tảng như AdAsia™ Digital Platform for Advertisers và CastingAsia™

- Tư vấn chiến lược digital

- Lên chiến lược quảng cáo hiển thị, tự nhiên và video cũng như các sản phẩm sáng tạo như copywriting, thiết kế và sản xuất video.

- Phát triển và thực thi chiến dịch nội dung và trên mạng xã hội.

AdAsia360Publisher có thể sử dụng sản phẩm của AdAsia™ Holdings cho hầu hết các hoạt động digital của mình, bao gồm:

- Chiến lược digital và tư vấn bố trí site.

- Giao dịch trực tiếp

- Tận dụng các nền tảng mới

- Tư vấn chiến lược lợi nhuận hoá

- AdAsia™ Digital Platform for Publishers

- Tìm ra advertiser cao cấp phù hợp với publisher.

Products

AdAsia Digital Platform for Advertiser Logo

AdAsia™ Digital Platform for Advertiser

AdAsia™ Digital Platform được bổ trợ bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép marketer, advertiser và publisher dễ dàng quản lý và giám sát các hoạt động khác nhau trên 1 bảng điều khiển duy nhất.

AdAsia360

AdAsia360

AdAsia360 - được tích hợp thành một giải pháp duy nhất cho các publisher.

AdAsia Premium Marketplace Logo

AdAsia™ Premium Marketplace

AdAsia™ Premium Marketplace, cho phép marketer và advertiser kết nối với các publisher cao cấp ở địa phương, khu vực và quốc tế cho định dạng video in-stream, out-stream, display và các định dạng khác trên máy tính và điện thoại.

AdAsia Holdings Logo

Moments

Moments, một website lưu trữ video giúp mở rộng quy mô cho các chiến dịch của marketer và advertiser.

AdAsia Holdings Logo

Professional Services

Unlock our products and more through a team of dedicated local and regional experts.

Digital-out-of-home advertising

Digital-out-of-home advertising

Unlock outdoor audineces through VGI AnyMind Technology.

Career

Tìm hiểu các vị trí ở Tập đoàn AnyMind

 

READ MORE