Core Values

AnyMind Team

AnyMind Group มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเติบโตอย่างมืออาชีพ เราก้าวไปอย่างรวดเร็ว ทำงานหนักและสนุกให้สุด การนำคนที่ดีที่สุดมาใช้ในแต่ละบทบาทเป็นเพียงขั้นตอนแรก เราจึงจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด

Corporate Philosophy:

ความเติบโตสำหรับทุกคน

เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2556 ในนาม AdAsia Holdings , AnyMind Group ได้เติบโตขึ้นอย่างมาก

AdAsia Holdings ได้รับการยอมรับว่าเป็น บริษัท เทคโนโลยีโฆษณาที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียโดยขยายสู่ตลาด 9 แห่งสำนักงาน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเวลาเพียง 2 ปี บริษัท มีรายได้ 12.9 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ. ศ. 2559, 26 ล้านเหรียญสหรัฐในปีพ. ศ. 2560 และปิดรอบการระดมทุนซีรี่ส์ A ซึ่งเป็นรอบการระดมทุนครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในด้านเทคโนโลยีโฆษณาในเอเชีย

ในเดือนมกราคมปี พ. ศ. 2561 AnyMind Group ก่อตั้งขึ้นไม่เพียงช่วยให้ AdAsia Holdings เติบโตขึ้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อน CastingAsia และ TalentMind ซึ่งเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และสิ่งนี้ยังทำให้ AnyMind Group ขยายตัวออกไปจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการโฆษณาซึ่งช่วยให้เกิดความก้าวหน้าของบริษัทและบุคลากร

ปรัชญา ของเราคือ ""การเติบโตของทุกคน "" โดยขยายไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (Stakeholder) จากหุ้นส่วน ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สู่ลูกค้าพนักงานและนักลงทุนทุกคน AnyMind Group มุ่งมั่นที่จะให้เสริมพลังการขับเคลื่อนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายเพื่อให้เกิดการเติบโตที่ดีขึ้น

AnyMind Group ในวันนี้สามารถผลักดันการสนับสนุนได้อย่างแท้จริง เรามีความสามารถในการเพิ่มขีดความสามารถสำหรับมืออาชีพ ธุรกิจ และ อุตสาหกรรมVision:

AnyMind Group เป็นบริษัท เทคโนโลยีที่มีภารกิจในการช่วยให้มืออาชีพ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

AnyMind Group มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตนี้ผ่านการใช้เทคโนโลยี สิ่งนี้สะท้อนถึงแนวทางที่ AnyMind Group คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างธุรกิจต้นแบบ

The AnyMind Values

AnyMind Values ระบุโครงสร้างพื้นฐานของ AnyMind Team ซึ่งสามารถเติบโตได้ทั้งภายในและภายนอก สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เกิดทัศนคติในการเติบโตก้าวหน้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงาน AnyMind Group

Standard Icon

Commitment

The dedication to professional obligations and duties through care, responsibility, and loyalty.

Standard Icon

Speed

The capability of accelerating existing processes while maintaining the same or higher levels of performance and innovation.

Standard Icon

Be adaptable

The ability to adjust and improvise to new conditions with resilience.

Three Key Pillars

AdAsia Holdings เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายน ปี พ. ศ. 2559 ต่อมา AnyMind Group ได้รับแรงผลักดันจากสามสิ่งหลักคือ ผู้คน นวัตกรรม และส่วนท้องถิ่น

ผู้คน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น การเติบโตของ AnyMind Group ได้รับแรงผลักดันและสนับสนุนจากบุคลากร ทีมผู้บริหารของ AnyMind Group มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อพนักงานทุกคน

นวัตกรรม

AnyMind Group มุ่งมั่นที่สนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพผ่านทางโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น TalentMind และ CastingAsia นวัตกรรมมีความสำคัญอยู่เสมอ เนื่องจากคนของเรามองหาโซลูชันที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ธุรกิจมากขึ้น

การปรับตัวสู่ท้องถิ่น

AnyMind Group เชื่อว่าโซลูชันที่ดีที่สุดต้องการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่แค่ในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริบทเฉพาะ ด้วยเหตุนี้โซลูชันที่ปรับสู่ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละตลาด จึงเป็นข้อเสนอหลักของบริษัท

Career

ค้นหาตำแหน่งที่เปิดใน AnyMind Group

 

READ MORE