Companies

AdAsia Holdings Logo

AdAsia Holdings

AdAsia ™ Holdings เป็น บริษัท เทคโนโลยีการโฆษณาที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียทำให้นักการตลาดผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาในเอเชียสามารถใช้เครื่องมือนวัตกรรมและอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลตอบแทนได้ สิ่งที่ดีที่สุดของการตลาดยุคใหม่คือการนำเสนอแพลตฟอร์มและแดชบอร์ดอัจฉริยะที่ง่ายต่อการใช้งาน

CastingAsia Logo

CastingAsia

CastingAsia ™เป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลทางการตลาด ซึ่งขับเคลื่อนโดย AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ CastingAsia ™ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดทำให้แบรนด์มีความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านทางนวัตกรรมใหม่

CastingAsia Logo

TalentMind

TalentMind ™เป็นแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหาและจ้างงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์และจับคู่ผู้สมัครกับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AI

Career

ค้นหาตำแหน่งที่เปิดใน AnyMind Group

 

READ MORE